torsdag 31 mars 2011

Paulinskasåpan är en onödig såpa

E-kuriren kommenterar i dag på ledarplats den cirkus som blivit i Strängnäs kommun ang var fullmäktige ska ha sina sammanträden.

Frågan om de tekniska detaljerna i Paulinskas aula är långt ifrån huvudfrågan.
Som jag ser det bör politiken fokusera på annat; dels att när det gäller investeringar prioritera kärnverksamheter, som byggande av förskolor, dels att nå ut bättre till medborgarna.
Vi hade fullmäktigebeslut på att inte bygga fast oss i en sal utan att rotera i kommunens delar.
Det tycker jag är det bästa, i kombination med webbsändningar.

Sen tog kommunfullmäktige på förslag från demokratiberedningens ordf Leif L (S) ett beslut i augusti om ombyggnation av Gyllenhielmssalen i kommunhuset.
Jag var inte med på KF-mötet och vet inte grunden till beslutet, men jag blir upprörd när ett KF-beslut inte respekteras av kommunchef/kommunalråd. Om beslutet ska omprövas så är det KF som ska göra det!

Mariefredspartiet tycker att det fungerar bra att vara i Djäknehallen och andra lokaler i kommundelarna, och jag har inte hört att särskilt många skulle ha några större problem med det.
Så spara pengarna, låt körerna vara ifred, fokusera mer externt, inled medborgardialog på allvar!

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Principen måste vara att om ett beslut skall omprövas så skall det göras av samma organ som fattade det.