fredag 1 april 2011

Mariefred ett föredöme

I Dagens Nyheter beskrivs striden om Rönninge centrum, där ett högt tornhus planeras. Kritikerna pekar på vikten av att bevara den känsla som gamla trähus ger och nämner Mariefred som ett föredöme.
Jag hoppas att vår gamla stad kan beskrivas som idyll en lång tid - trots byggherrars påtryckningar och förslag om förtätning och nyproduktion.

Inga kommentarer: