tisdag 29 mars 2011

Centern splittrad, miljöpartiet tiger

Kvällens fullmäktigemöte var en tragikomisk historia.
De började med att jag påpekade att det fanns massor av beslut som inte verkställts, enligt ärendebalanslistan. Flera ledamöter hakade på och frågade vem som var ansvarig. Till slut sa Jens P (C) att han var ansvarig, "tillsammans med kommunchefen"..."och nämnderna". Hmm, kanske är orsaken till att inte besluten verkställs att ledarskapet och ansvaret är splittrat.

Sen blev det lång diskussion om det jag kallar skandal: förslaget att sälja den kommunala Ryborgsmarken, utan att en detaljplan finns, utan att plan- och byggnämnden diskuterat frågan, utan att köparen ger ett riktigt pris (utan ett som beror helt på hur stor byggrätt han får). Det värsta är att i avtalet som klubbades har exploatören fått inskrivet att detaljplanen ska överensstämma med hans förslag ((37 villor) vilket alla säger är orimligt. Ändå klubbades det.
Ingen hade några argument för förslaget, förutom en sosse som hävdade att det behövdes fler hus för att ge elever till Mariefreds skola! (37 hus utöver de cirka 1.600 som finns i andra planer!)
Tolv personer i fem partier röstade emot, en avstod, men det klubbades på grund av att moderaterna slutat vara ett av de oppositionspartier som är aktiva och samverkande.

Även förslaget om ett bostadsområde uppe vid Målartorp/Ekeby klubbades - trots att två centerpartister uttryckligen motsatte sig det.

Miljöpartiet röstade för båda förslagen, det första innebärande att ett av få grönområden i Mariefred exploateras på ett ohållbart sätt, det andra innebärande att ett nytt område byggs långt utanför staden, utan cykelbana och med stor risk att utrotningshotade salamandrar kommer att försvinna.
Det känns märkligt att miljöpartiet som var överens med Mariefredspartiet i 99 procent av alla frågor förra mandatperioden nu inte vågar framföra en enda åsikt. Vad är meningen med att ingå i en majoritet om man inte driver en enda miljöfråga? Jag tyckte att de skulle få chansen att växa in i rollen, men nu har det gått ett halvår och inget har hänt - snarast är det så att miljöfrågorna fått mindre betydelse och att det enbart är tillväxtmålet som styr. Vad tycker miljöpartiets väljare och medlemmar om att partiet stödjer en sån politik, som inte skulle varit möjlig om inte partiet ställt sig bakom den allians som förlorade sin majoritet i valet?

Finns anledning att kritisera mycket, men jag fick igenom några förslag och beröm ger jag gärna till KD:s två nya ledamöter, de självständigt tänkande vänsterpartisterna, de principfasta strängnäspartisterna, en "vilde", en moderat med lite ryggrad och en centerpartist som trotsade partipiskorna. Med flera!

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Sorglig läsning, Dag! Och visst korrumperar makten. Miljöpartiets agerande är ett ytterligare bevis. Jag tror inte det hänt om Erik Frostegren funnits kvar.

Per Wedlin sa...

För att det skall bli möjligt att bygga villor så nära Stallarholmsvägen som Veidekke skissat i avtalet http://www.strangnas.se/pages/24035/00%20Kommunfullm%c3%a4ktige/03%20Mars/11%20Markanvisningsavtal%20Ryborg,%20del%20av%20Mariefred%202.1,%20godk%c3%a4nnande.pdf

så måste antingen Stallarholmstrafiken ledas om eller husen byggas med en bullerisolerande sida mot vägen. Är det så att det finns diskussioner mellan exploatörerna och plankontoret att göra en ny genomfartsväg genom Gripsholms hagar bort till Målartorp? På sidan 26 i FÖP-tillägget http://www.strangnas.se/upload/samhalleoutveckling/plan/oversiktsplan/F%c3%b6p%20Mariefred-L%c3%a4ggesta%202007,%20till%c3%a4gg/F%c3%96P-till%c3%a4gg%20Gripsholms%20hagar.pdf

så skrivs det vagt om detta men på kartblilden söder om vägreservatet så är det bara lokalgator inritade. Det går inte ihop.

Det kan finnas goda skäl att få till en "förbifart väst" till Stallarholmen men frågan är var den i så fall skall dras.

Dag Bremberg sa...

Per, jag är skeptisk till vägidén. Dels tror jag inte att vägen går att dra på ett bra sätt över ett antal privata fastigheter, dels kan den inte bli samhällsekonomiskt försvarbar, dels skulle den bli en ursäkt för ytterligare byggande alldeles för långt ifrån Mariefred och Läggesta. Stadsarkitekten har helt rätt när han nu säger att vi inte bör tillåta mer byggande norr om Mariefred.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Mycket bra referat du har skrivit. Jag sitter och tänker på Centerpartiets ledamot Tomas F, jag måste säga att jag är imponerad över hans mod och civilkurage.

Du var också mycket bra i talarstolen i går, som alltid.

Per Wedlin sa...

Nya bostadsområden kräver väganslutning och genererar trafik. Så långt är nog alla överens. Därför kan man inte fatta beslut om nya bostadsområden utan att detta är löst. Gårdagens beslut i KF är därför knappast förenligt med Plan- och bygglagens krav på bebyggelseplaneringen.

Man kan nog tillåta en ganska stor ökning av trafikflödet på Stallarholmsvägen om man accepterar högre bullernivåer, olycksrisker och barriärproblem. Om det är det som nuvarande och kommande Mariefredsbor tycker är bra. Gör de inte det så får man avstå från nya bostadsområden eller flytta trafiken. Så ad hoc-planeringen verkar fortsätta.

Det går att lösa den lokala trafikknuten kring korsningarna vid Grafikens hus om Mavab flyttar och krukmakeriet rivs eller flyttas. Det sistnämnda innehåller en kulturellt värdefull ugn. Då kan en ny väg dras strax norr om Kärnbo kyrkoruin. Det kommer de kulturvårdande instanserna ha många synpunkter på. Men det löser bara problemet några hundra meter på Stallarholmsvägen.

Man kan också låta Kyrkobrinkstrafiken gå på lokalgata över Gripsholms hagar. Då minskar trafiken något på Stallarholmsvägen ytterligare några hundra meter.

Det finns många tänkbara lösningar för att minska trafikflödet på Stallarholmsvägen genom Mariefred. Både billiga och dyra. Förbifarter nära och längre bort. Men frågan kräver en lösning.

Ur vägsynpunkt har därför bebyggelse nära Läggesta stora fördelar.

Mats Werner sa...

Hej Per! Vet inte hur länge Du bebott vår kommun men visst kan man här besluta om stora bostadsområden utan att samtidigt lösa några trafikflöden. D.v.s. visst fattar man beslut om något som betecknas som en lösning av trafikflödesproblemet i fråga. Men beslutet är det nog bara idoter som vi som tror att någon tänker genomföra. Det räcker att titta på Tredje Backe och den s.k. "förbifartsgatan" Hammargatan.
Och så antar jag att Du med "Kyrkbrinken" menar "Slottsbrinken"? Överhet som överhet.../;-)

Per Wedlin sa...

Tack Mats för påpekandet att jag blandat ihop "överheterna"! Tycker för övrigt att vi inte skall lägga oss platt för någon av dem.