söndag 27 mars 2011

Affären Ryborg

På måndag ska kommfullmäktige i Strängnäs behandla ett förslag om ett nytt bostadsområde i Mariefred, det som kallas Ryborg.
Ärendet har på flera sätt hanterats felaktigt och fullmäktiges ansvarskännande ledamöter kan inte låta affären bara rulla på.

Det gäller försäljning av mark vid Ryborg (nära Stallarholmsvägen/avfarten mot Slottsbrinken) till ett bolag som avser att klämma in 37 villor på marken. Förslaget baseras enbart på byggbolagets önskemål, det finns inte ens ett påbörjat arbete med detaljplan.

Ett problem är att där inte får plats så många villor, ett annat att trafikföringen skulle bli synnerligen knepig, ett tredje att där ligger den enda stora återvinningsstationen i Mariefred, ett fjärde att det är ett grönområde som fungerar som en lunga i den alltmer förtätade staden.
Ett femte, och värre problem är risken för översvämningar i Mariefred; det skulle behövas att dagvatten kunde dämmas upp i detta område. Att skapa hårda ytor (asfalt och hus) skulle förvärra de redan stora problemen. Därför stoppades förslaget för ett år sen efter ingripande från säkerhetschefen.

Men kommunens exploateringsavdelning har nu åter fört fram förslaget.
Exploateringschefen, som avgick för tre månader, sen har i ett mejl till mig erkänt att det inte är något kommunalt behov som drivit fram förslaget, utan att det är upprepat uttalade önskemål från en privat exploatör.
Det ledde till att han lyfte frågan i kommunens planberedning. Det finns inte ens ett protokollfört beslut, men han uppfattade att han fick klartecken att utbjuda marken till försäljning.
Istället för att markens användning enligt plan skulle utredas och sen planläggas, så skickades alltså marken ut direkt till försäljning.

Det blev en "anbudstävling" där endast priset hade betydelse - och ändå är detta pris, cirka 5 miljoner kr helt beroende av hur många hus det faktiskt blir. Ersättningen per hus är f ö långt under marknadsvärde.

Själv lutar jag klart åt att kommunen mot bakgrund av bristen på mark för förskolor bör se om det går att placera en förskola där. Ett alternativ kan vara en bollplan, eftersom den växande staden behöver fler sådana. Det kan gå att kombinera med några tomter till tomtkön för enskilt byggande.
Extremexploatering av marken finns ingen anledning att bejaka.

I den fördjupade översiktsplanen står det faktiskt:"kommunal
mark, bostäder, villor och kontor, småföretagsverksamhet." Men någon utredning om alternativ användning har aldrig gjorts.

När ett ärende inte hanterats den vanliga, politiska vägen och innehåller så många frågetecken och uppenbara nackdelar, då brukar det tyda på att något inte står helt rätt till.
Kommunen ska helst göra rätt från början, när det blev fel så får man göra ett omtag. Det kräver lite mod från politikerna, men inte mer än att vi sträcker lite på ryggraden.

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Håller helt och hållet med Dig, Dag!