måndag 19 januari 2009

Mitt förslag om skolorna

Jag har inte velat låsa fast mig vid någon "lösning" eller något "motförslag" för skolorna i Strängnäs. Jag anser att den nya skolutredningen visade att alla förslagen var kostsamma och problematiska, förutom "nollvarianten", att behålla alla skolor. Sen har det kommit fram ett par nya förslag, vars konsekvenser för barnen och ekonomin än så länge är okända.

Jag har ett antal gånger fått frågan vad jag tycker, och det hänger väl ihop dels med att Mariefredspartiet har drivit skolfrågor dels att jag var den som först uppmärksammande att den gamla skolutredningen hade manipulerats och hade ett synnerligen dubiöst syfte.
Jag har hela tiden hävdat att vi inte kan utgå ifrån en friskolas behov eller från någon enskild politikers behov av att vilja visa sig smart och handlingskraftig.

Vi måste utgå från barnperspektivet och inte tappa bort oss i vad som eventuellt har förslösats under gångna år. Vi måste ha framtidsfokus.

Jag har också hävdat att det är tveksamt om kommunen kan spara några pengar genom att lägga ner skolor nu, när vi vet att elevantalet är på väg upp redan i år, och det kommer att behövas flera nya skolor om 5-10 år. Den nya skolutredningen ger mig stöd för att vissas förhoppningar om stora besparingar var fåfänga.

Mitt budskap till majoritetspakten:
1. Tänk en gång och se till att få bättre underlag och mer samråd innan ni bestämmer er!
2. Undvik att lägga ner/slå ihop skolor och tvinga en massa barn och personal in i en flyttkarusell! Sådant kostar såväl barnatårar som skattepengar innan det är färdigt.
3. Undvik att skapa stora skolor! 150-350 elever är mycket bättre och tryggare än 500 eller 1000! Låt Vasaskolan och Paulinska skolan finnas kvar som egna skolor! Ge Tosteröskolan en chans!
4. Lyssna gärna på rektorer och fack, men viktigast är ändå "kunderna" - som idag är lättrörliga. Alltså: lyssna på elevråden och föräldraföreningarna!
5. Lyssna på oss i oppositionen som har idéer om hur vi kan göra lokalplaneringen, användningen och skötseln mer effektiv!Ge skolorna större självständighet och gärna verkligt budgetansvar, helst med lokala styrelser!
6. Fokusera snarast på det verkligt svarta hålet: Campus/Thomasgymnasiet!

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du skriver åter om det första försöket till skolutredning att den "hade manipulerats och hade ett synnerligen dubiöst syfte.".

För det första blev det aldrig någon utredning. Det föreslogs endast utredningsdirektiv.

Låt mig då än en gång säga: visst hade det förekommit en del "kökssamtal" som man hade önskat inte hade skett. Visst förekom tydligen div. mailväxling som inte alla kände till när Kommunstyrelsens beslut togs. Allt detta var djupt beklagligt och i vissa stycken klandervärt av det dåvarande Kommunalrådet.

Men det förändrar inte resultatet. Den djupa diskussion som dåvarande majoriteten förde ledde trots allt fram till ett GEMENSAMT förslag som alla fem partier stod bakom.

Vid diskussionerna nämndes säkert Europaskolans ev. lokalbehov någon gång men i så fall mer som en möjlig "slå två flugor i en smäll-effekt" av vad vi tyckte var den bästa lösningen på de lokalproblem som KOMMUNEN hade. För det var KOMMUNENS behov som styrde och var utgångspunkt för hela resonemanget.

Att förslaget ifråga - som den gången också beslöts i Kommunstyrelsen - inte var så tokigt vittnar väl ändå det faktum att största delen av oppositionen - fyra partier - ställt sig bakom nästan exakt just det förslaget.

Att det kommer att ha inneburit närmare två års försening gör inte saken bättre. De pengarna hade kunnat användas bättre.

Du skriver "förutom" nollvarianten, som om den skulle vara minst kostsam. På det sätt vilket man valt att jämföra utredningsalternativen har man ju valt att också - helt opåtalt och självsvåldigt - lägga in vad som visat sig vara såväl anpassnings- som renoveringskostnader i en salig blandning vilket i och för sig gör bedömningen svårare, men även med detta i beräkningen är ju "nollalternativet" ojämförligt kostsammast.

Att kommunen om ett antal år åter kommer att behöva större skollokaler är ingen bra grund för att inte göra någonting. Dessa större lokaler kommer med största sannolikhet inte att behövas på de platser där det i dag finns övertaliga elevplatser.

En kommun som kallar sig dynamisk måste också vara det. Förändra sig efter de behov som invånarna ständigt har.

Med det resonemang Du för skulle vi heller aldrig bygga nya skolor "för om några år sjunker elevtalen igen...."

Eller...?

Dag Bremberg sa...

Mats, jag ifrågasätter inte att du och andra politiker hade ett gott syfte, men det fanns ju tydligen ett annat syfte. Det var därför som utredningsdokumentet manipulerades i efterhand just i avsnittet om syftet.
Vad som sägs vid något köksbord har jag aldrig haft några synpunkter på, men det var helt oacceptabelt att manipulera ett officiellt dokuemnt och att vägra lämna ut andra offentliga handlingar.
Ang din sista fråga: Jo, självklart ska vi planera långsiktigt så att vi bygger de skolor och förskolor som behövs, på rätt platser. Så har uppenbarligen inte skett hittills. Se bara på alla "provisoriska" baracker i Mariefred!

Mats Werner sa...

Återigen då. Problemet i Mariefred.

Du vet mycket väl vad som är bakgrunden till att vi fått leva med så många proffesorier (som förvisso icke är dyrare än fasta anläggningar). Kommunen har inte haft någon mark att bygga på i Mariefred. Och har man haft det så har ingen granne velat ha ett dagis där.

Det är ju först när man dels började "tänka om" Hammarängen och dels fått ett antal exploatörer som velat bygga bostadsområden, som kommunen har kunnat utnyttja sitt planmonopol och få förskolor byggda.

Glöm inte heller att hade det inte varit för Sten Diurlin och mig som förmådde Plan&Byggnämnden att inte bry sig om att skolkontoret inte ville ha någon förskola i Jagbacken, så hade det inte blivit någon där heller.

Dag Bremberg sa...

Nej, Mats, Du vet mycket väl att det är bristen på planering i kombination med britande engagemang för barnomsorgen som orsakat denna skandal. Det har ju byggts och planerats massor av bostäder utan att ny förskola byggts.
Att det till slut blev en i Marielund beror främst på att vi stred hårt för det i Mfn, KF och BUN, där motståndet tidvis var hårt från m-håll, som jag uppfattade det. Men vi tackar för dina insatser i bl a PBN.