tisdag 20 januari 2009

Ingen exploatering av Fågelsången

Ingen vinnare ska utses i markanvisningstävlingen för Fågelsången. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i dag. Det var mitt förslag och vi var långt ifrån eniga, men centern och sossarna har valt samma linje som Mariefredspartiet i denna fråga. Därför lär det beslutet fastställas av en majoritet i kommunstyrelsen.

Det blev också en särskild diskussion om hur illa det fungerar med markanvisningstävlingar och hur vi ska kunna hitta en bättre arbetsform, så att politikernas och medborgarnas synpunkter kan komma fram tidigare när nya områden ska planläggas.

Inga kommentarer: