torsdag 15 januari 2009

Diskussion FÖRE beslut!

Själva grundidén i vårt demokratiska system är att vi ska ha helt öppna diskusioner innan man tar ställning och innan folkvalda fattar beslut.
Förr kunde man bara ha möten eller skicka förslag på remiss. Nu har vi tack vare internet en helt annan möjlighet att föra en bred diskussion där alla kan delta, även de som inte kan mötesteknik eller vågar stå i talarstolen. Det är flexibelt, går snabbt och man kan bolla idéer så att den bästa lösningen till slut formas.
Några av oss som inte är uppvvuxna med internet reagerar negativt. Kanske beror de på att de är fostrade i en sluten politisk kultur, den som länge varit rådande bland svenska sossar och delvis även inom andra gamla rikspartier. För vissa handlar det kanske om en teknikrädsla, men det gäller knappast kommunalrådet Tord T, som själv började skriva på en blogg redan 2006.
Men när han ehlt oväntat (ofrivilligt?) kom till makten beslutade han att göra om bloggen till en megafon genom att stänga av möjligheten att kommentera.
Därför kan jag inte svara när han nu väljer att istället för att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar för skolorna gå till angrepp mot "oppositionen". Han borde vara väl medveten om att det är bara fyra av oppositionspartierna som valde att lägga ett motförslag, men det är vad han fokuserar på:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1455&blogg=29221

Jag kommer att lägga min kommentar här lite senare.

Inga kommentarer: