söndag 13 mars 2016

Regiondiskussionen långt ifrån verkligheten

Regiondiskussionerna har aldrig involverat medborgarna. Det är en liten del av de styrande politikerna som intresserat sig. Kanske mest för att de lockats av möjligheten att rita om kartan så att det egna reviret blir större.

Vi ser i dag en rad trösklar som beror på byråkratiska gränsdragningar och politikers oförmåga till nytänkande. Till exempel bristen på övergripande samordning av sjuk- och hälsovård samt den uselt styrda kollektivtrafiken i länen närmast utanför SL-området.
Löses dessa problem med större regioner?
Nej, inte om man bara slår ihop län till större regioner (läs: storlän). Snarare riskerar gränserna att bli än mer cementerade.

Argumenten för regionindelning är att man skulle kunna få "regionparlament", dvs politiska organ som skulle ha ett större område än nuvarande landstingsfullmäktige. Det sägs kunna skapa större styrka i förhandlingar med Sthlm/staten. F-n tro't. En Svealandsregion kommer inte ha någon styrka gentemot staten.
Resultat skapar man genom bra förhandlingar utifrån gemensamma intressen. Vi i Sörmland har absolut gemensamma intressen med Storstockholm, liksom med delar av Östergötland, Västmanland och i viss mån Uppsala län.

Om sjukvården och trafiken stämmer dåligt med landstingen, så är det kanske landstingen som ska skrotas?
Sjukvården vinner på större geografisk samordning.
Trafiken bör planeras utifrån de stråk som faktiskt finns, hur människor pendlar i dag och framöver, dvs i huvudsak till/från Sthlm via Svealandsbanan och E20 eller de andra linjerna mot huvudstaden.

Mina gamla förslag:

1. Låt människor få möjlighet att söka vård där det är mest praktiskt!
2. Samordna buss- och tågbiljetter med framförallt SL!
3. Samordna tåg- och busstrafikens tidtabeller!

Inga kommentarer: