fredag 29 januari 2016

Kommunens datorer och mobiler - hur är det med kontrollen?


KOMMUNREVISIONEN

Revisionsskrivelse till kommunstyrelsen

Redovisning av lösöre

Under de senaste åren har det i samband med revision noterats att det tycks finnas brister i hantering av bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer/läsplattor.
Detta är frågor som revisorerna tagit upp och nu önskar svar på:

Finns det inom kommunen en central förteckning på alla mobiltelefoner och bärbara datorer/läsplattor?
Finns det även förteckning över alla abonnemang?
Hur många utrustningar är i nuläget utkvitterade och hur fördelar de sig på anställda, elever respektive förtroendevalda?
Finns det ett gemensamt regelverk för inlämning samt utbyte av telefoner och datorer/läsplattor?
Vilka rutiner tillämpas för att få in utrustning från personer som inte längre har behov eller rätt att inneha nämnda apparater?


Svar emotses från styrelsen senast 29/2 2016.

Strängnäs 2015-12-16

För revisorerna i Strängnäs kommun

Dag Bremberg

Inga kommentarer: