fredag 29 januari 2016

Kommunens avtal - hur är det med styrning och kontroll?

KOMMUNREVISIONEN

Revisionsskrivelse till kommunstyrelsenArrende-, hyres- och leasingavtal

Hur ser aktuellt regelverk ut avseende rätten att teckna arrende-, hyres- och leasingavtal?
Hur många avtal av dessa slag finns för närvarande?
Finns det risk att avtal tecknas som inte är i enlighet med RKR:s regler om leasing?

Svar emotses senast den 29/2 2016.


Strängnäs 2015-12-16

För revisorerna i Strängnäs kommun

Inga kommentarer: