torsdag 16 april 2015

Öppenhet kan vara jobbigt

Öppenhet är ett begrepp som är populärt, men det används oftast om andra.
- Riksrevisionen kräver att trafikverket måste lämna ut handlingar. Medier kräver att kommunalråd måste redovisa sina resor och kontakter. Politiker begär att kommunchefer lägger fram alla dokument i ett beslutsunderlag. Föräldrar kräver att rektor redovisar riskanalyser osv.

Kommunala revisorer håller ögonen på att kommuner följer alla lagar och regler, inklusive offentlighetsprincipen.
Det innebär att alla inkommande brev i princip ska diarieföras, även e-post (med undantag för helt ovidkommande spam, reklam o dyl).
Dessa allmänna handlingar är enligt huvudprincipen offentliga. Det innebär att om någon - vem som helst - begär att få läsa dem så ska det ordnas skyndsamt, i princip samma dag.
Detta är offentlighetsprincipen i svensk grundlag. Klar, skarp och i mina ögon svår att missförstå. Nu är jag skolad som journalist, men jag tycker nog att alla tjänstemän och politiker ska kunna ta till sig denna princip.

I vår kommun har det skett ett antal misstag under åren, som inneburit att medborgare eller journalister tvingats överklaga beslut att inte lämna ut allmänna handlingar - och så har kommunen förlorat i domstol.
Det mest kända exemplet är kommunalrådet som raderade sin e-post. Men det fanns kopior på kommunens server som efter en dom i kammarrätten lämnades ut, inklusive personliga brev från maken, eftersom dessa berörda kommunala frågor.
Numera har kommunen tydliga riktlinjer för allmänna handlingar:

http://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattsakerhet/Offentliga-handlingar/

Alltså: ett e-postbrev blir i regel en inkommen, allmän handling omedelbart när det inkommer till en myndighet. Jag är som revisor en myndighet, så oavsett vad jag personligen kan tycka kommer jag givetvis alltid till 100 procent respektera svensk grundlag.
Så tänk på hur ni formulerar er när när ni skriver till mig eller andra revisorer. Räkna med att öppenhet råder.

Men om offentliggörande av ett dokument skulle kunna skada revisionens granskningsarbete eller enskilda personer, så kommer jag med stöd i sekretesslagen hävda att offentlighet inte gäller i det fallet.
Om du vill lämna uppgifter anonym så är det också fullt möjligt. Jag kan lova att om jag får känslig information så kommer jag att skydda källan till 100 procent.

2 kommentarer:

David Aronsson sa...

Jag tycker att KTHs text om e-post är bra, hittade den när jag satt och begrundade epost och offentlighetsprincipen på jobbet.

https://intra.kth.se/regelverk/overgripande-styrning/offentlighet-sekretess/foreskrift-for-e-post-vid-kth-1.62600

Dag Bremberg sa...

David, den är korrekt, om än lite teknokratisk.
Och en forskningsinstitution har oftare giltiga skäl att använda hemligstämpeln än ett kommun, som ju bara har som funktion att på ett demokratiskt sätt utföra verksamhet för att tillmötesgå medborgarnas behov och önskemål.