fredag 4 september 2015

Varje människas värde

Alla människor har samma värde, sägs det ofta. Få säger emot, offentligt, men det grymtas mellan skål och vägg eller från anonyma tyckare på nätet.

Så, vad menar vi som är humanister med principen om människovärdet?

Som jag tolkar det så är varje individ lika mycket värd när det gäller rätten till sitt liv, möjligheterna att utvecklas och förverkliga sina drömmar.
När förutsättningarna ser annorlunda ut - på grund av diskriminering, ojämlika villkor eller fördomar - så är det politikers (och andras) ansvar att se till att vårt samhälle ger rättvisa förutsättningar till varje individ.

Som jag ser det gäller det att inte fastna i att se människor i grupper. Visst kan forskare studera skillnader i t ex genusperspektiv, i syfte att visa på önskvärda förändringar, men vi behöver framförallt arbeta med att bekämpa våra egna fördomar mot olika grupper och se varje individ.

Man kan kalla det liberalism - eller något annat - men för mig är det just denna utmaning som är den viktiga.

Det finns ingen människa som är bara kvinna, eller bara invandrare eller bara Strängnäsbo eller bara politiker eller bara löntagare!

Inga kommentarer: