tisdag 3 februari 2015

Rädda Fågelsången!

Ett förslag om att exploatera Fågelsången har plötsligt dykt upp.

Fågelsången är det område som har störst naturvärden i Mariefredstrakten. Nr 2 är Hammaren, Medan Hammaren är en stor skog är Fågelsången en liten - som inte längre skulle vara en skog, om förslaget om exploatering genomförs.

Naturvärdena är kopplade till de gamla ädelträden av olika arter, men här finns också en mängd fåglar och andra djur.
Rekreationsvärdena är förstås också viktiga. Det är här Mariefredsbor och turister promenerar på väg till/från Strandbadet och campingen. Det är också här som många promenerar, joggar, rastar hundar, gör utflykter osv.
Det här är den gröna lunga som finns i Mariefred, egentligen den enda, eftersom Hammaren ligger utanför/norr om staden.

När förre stadsarkitekten tillsammans med ett byggbolag drev fram ett förslag till exploatering för fem-sex år sedan sade Mariefredsnämnden nej. Det gjorde även kommunstyrelsen - och det gjordes med en tydlig hänvisning till att om delar av Fågelsången ska förändras så ska det ske utifrån Mariefredsbornas behov och önskemål, absolut inte i strid med dem.

Sedan dess har kommunfullmäktige tagit ett tillägg till översiktsplanen som säger att vi inte bör bygga öster om Mariefred och inte utanför 3km-radien från Läggestas järnvägsstation. Detta är 6 km fr Läggesta!
Kommunens politiker har också tagit en grönplan och en ny översiktsplan som tydliggör vikten av tätortsnära naturområden.

Mariefredsstyrelsen har gjort en enkät med Mariefredsborna 2012, som visade att ungefär hälften inte vill ha någon befolkningsökning alls, medan resten vill ha cirka 1-2 procent per år.
Samtidigt har Samhällsbyggnadskontoret/PBN, tillsammans med olika bolag, tagit fram planer för Jagbacken, Lotorp. Hedlandet, Nygatan, Långgatan, Tredje backe, Södra Årby, Stora Sundby osv ... Planer som innebär en befolkningsökning med över 100 procent, och inte på 100 år, utan snarare 10-20 (om inte vi blir stående med ett antal halvfärdiga byggområden), dvs 5-10 procents befolkningsökning per år. Det är mer än någon kommun han hantera bra.
De inflyttande är främst barnfamiljer, och det medför för kommunen krav på såväl stora investeringar som ökade driftskostnader.

Sammanfattningsvis:
1. De allra flesta Mariefredsbor är negativa till exploatering i denna del av orten.
2. De politiskt valda ombuden har sagt nej till idén om exploatering av Fågelsången
3. De planer vi antagit och de diskussioner om hållbarhet som varit de senaste åren talar tydligt emot en sådan exploatering.
4. Det skulle få negativa konsekvenser för miljön, ett antal känsliga arter, rekreation och turism.
5. Det skulle medföra kostnader för kommunen för själva projektarbetet, med risk att det inte skulle gå att genomföra.
6. Det skulle innebära att kommunen skulle försvåra en situation där ett antal bolag redan har problem med att sälja. (Småa i närliggande Tredje backe har t ex beslutat att skjuta på nästa etapp.)
7. Det skulle medföra, om det går att genomföra, att en extrem expansionstakt skulle få ytterligare inflation, med stora kostnader och svårigheter för kommunen.

Inga kommentarer: