fredag 2 januari 2015

Nytt år, nya uppdrag

Jag är nu ordförande i kommunrevisionen. Därför har jag avsagt mig uppdrag som bl a ledamot i kommunfullmäktige. Jag kommer inte att sitta som ledamot i kommunstyrelsen eller någon annan nämnd.
(Däremot kommer jag säkert att vara med på alla möten med fullmäktige och kommunstyrelsen, i min nya granskande roll.)
Välkomna att kontakta mig med förslag på vad revisionen skulle kunna ha intresse av att granska!
Ni som är politiker bör dock ha i minnet att revisionen inte tar några uppdrag, vi kommer att agera helt självständigt och värna trovärdigheten som förutsätter en oberoende ställning.

Nytt är också att jag blir nämndeman i Eskilstuna tingsrätt. Det är ett uppdrag som inte har med kommunen eller politiken att göra, men fram till nu har den svenska modellen för att utse nämndemän inneburit att partier nominerar (företrädesvis äldre) medlemmar som utses av respektive kommunfullmäktige, En märklig ordning, men förhoppningsvis kan Domstolsverket och andra aktörer bidra till en förnyelse och föryngring redan i år.

Jag hoppas också hinna vara god man åt ett ensamkommande flyktingbarn. De är många nu och jag vet att det behövs gode män, så jag uppmanar alla att anmäla sitt intresse hos Överförmyndarnämnden.

God fortsättning!

Inga kommentarer: