söndag 23 november 2014

PRIORITERING AV BARNEN!

MARIEFREDSPARTIETS BUDGETALTERNATIV 2015

Vi uppskattar att den nya majoriteten har ambition att – i linje med våra tidigare budgetförslag – omfördela resurser från central administration till kärnverksamheterna, främst förskola/grundskola sam äldreomsorg.

Vi applåderar också att de politiska kostnaderna minskas genom färre kommunalråd och färre nämnder samt avveckling av de maktlösa områdesstyrelserna
Dessutom gillar vi att den vidlyftiga hanteringen av investeringsmedel stramas upp.

Mariefredspartiet prioriterar tydligare förskolor/skolor genom vårt tillskott till BUN i årsplan 2015. Målet är att höja lärartätheten med prioritering av barn med särskilda behov. Detta tillskott löser naturligtvis inte alla utmaningar som vi har inom skolområdet, men det är en signal om att vi har högre ambitioner.

Reduceringen inom kommunstyrelsen kan förslagsvis ske på följande poster:
Arvoden och övr ersättningar, lokalanvändning, antalet chefer och konsulter, propagandatidningen, tryckning och postdistribution av handlingar, resor, representation och konferenser samt näringslivssatsningen.

Driftbudget (ändring i förh t KS-förslaget, Mkr)
Kommunstyrelsen 100 Mkr (-8,9 Mkr)
Barn- och utbildningsnämnd 800 Mkr (+9,5 Mkr)

Resultat: 2,5 Mkr (-0,6 Mkr)
Inga kommentarer: