lördag 15 november 2014

Ny samverkan

MFP har öppenhet och samverkan som ledord. Vi har under de två senaste mandatperioderna samarbetat med MP, V, STRP och KD - för att få platser i kommunstyrelsen och nämnderna.
Efter valet för två månader sedan har vi förhandlat med de fyra nämnda partierna plus C och FP. Dessa två partier har ju suttit vid makten i kommunen i decennier, så de är ovana vid oppositionsrollen - men vi har lyckats enas alla sju partier om valteknisk samverkan.
Det innebär att MFP får representation i alla nämnder.
(SD har inte varit med i några diskussioner om valsamverkan, men de har så många mandat i fullmäktige att de automatiskt har rätt till platser i nämnderna.)

För min egen del så har jag föreslagits av oppositionsgruppen att bli ordförande för revisionen. Det innebär att jag måste avsäga mig min plats i fullmäktige. Efter åtta år så är det lämpligt att byta roll.
Min nya position innebär att jag får bra insyn och kan granska hela kommunens verksamhet med medborgarnas bästa som utgångspunkt.

Inga kommentarer: