måndag 24 november 2014

"Befrielse" och nya uppdrag

I kväll har kommunfullmäktige i Strängnäs beviljat mig befrielse från uppdrag i fullmäktige och kommunstyrelsen m.m.
Därefter valdes jag till ordförande i revisionen samt nämndeman.

Jag ersätts av Eva-Lotta Ekelund i KF, KS m.m.

På nästa fullmäktige ska det väljas ledamöter i ett antal nämnder. Eva-Lotta kommer att få sitta i Barn- och utbildningsnämnden, Birgitta Elvingson i Socialnämnden, Krister Olsson i Valnämnden, Håkan Svensson i Kultur- och fritidsnämnden, Per-Erik Nerby i Teknik- och servicenämnden etc.

Bra personer på nya poster!

Inga kommentarer: