fredag 14 november 2014

Kritik mot byggplaner

Förslaget att bygga ett nytt, stort bostadsområde vid Södra Årby möttes av mycket kritik och väckte många frågor vid Mariefredsstyrelsens möte.
Området planeras med närhet till Läggesta, men en fråga är om alla verkligen kommer att gå till järnvägsstationen och arbetspendla till Stockholm.
Kommer de inte ändå att åka bil fram och tillbaka till Mariefred (där det är problem med infart, parkeringsbrist m.m.)?
Det är troligt, särskilt som kommunens handelspolicy inte skulle tillåta en rejäl matbutik där ute.
Hur blir det då med bussar och vem ska betala för utökad trafik? Hur många av de 2-3.000 nya invånarna får förresten plats på tåget?

"Alla planer måste stämma överens i tid och volym med den översiktliga planeringens mål om 1 procents befolkningstillväxt per är. Om en stor mängd familjebostäder uppförs under en kort period i Mariefredsområdet föreligger risk för flaskhalsar, stora behov av investeringar i infrastruktur samt höjda krav på service, kommunikationer, handel etc."

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Återigen en fråga om hur lättillgänglig kommunens planer är!
Detta bostadsområde har i stort sett otvistigt funnits med i de kommunala planerna LÄNGE! Det ÄR fortfarande en plikt för en köpare av fastigheter i ett område att SJÄLV se till att göra sig underkunnig om vad som planeras och inte komma och tjafsa om sådant som faktiskt är beslutat i laga ordning och under stort samförstånd. Om man tvingas ta hänsyn till "nya opinioner" ständigt, så är det som jag har sagt många gånger förr – strunta i att folk kräver långtidsplanering och god kommunal framförhållning, skit i att lägga pengar på planarbete. Samlas på stora torget en gång i månaden och rösta på gammalt beprövat sätt med handuppräckning var det ska få byggas under den kommande månaden!

Dag Bremberg sa...

Mats, du har rätt i att det ska vara ordning och långsiktig planering och helhetssyn.
Men du har fel om du hävdar att detta område är "beslutat i laga ordning". Så är det absolut inte. Det är nu samrådet pågår inför ett eventuellt beslut om ett nytt område samt dess omfattning, tidsplan och konsekvenser.
Detta är det största område som någonsin varit uppe för diskussion, samtidigt som vi har 8-10 andra beslutade planer i trakten.
Då är det för alla förnuftiga människor rimligt att överväga om detta ska realiseras nu och i så fall hur.
Det skulle man göra i alla företag och det vore konstigt om en kommuns ledning skulle vara sämre.

Dag Bremberg sa...

Mats, du har rätt i att det ska vara ordning och långsiktig planering och helhetssyn.
Men du har fel om du hävdar att detta område är "beslutat i laga ordning". Så är det absolut inte. Det är nu samrådet pågår inför ett eventuellt beslut om ett nytt område samt dess omfattning, tidsplan och konsekvenser.
Detta är det största område som någonsin varit uppe för diskussion, samtidigt som vi har 8-10 andra beslutade planer i trakten.
Då är det för alla förnuftiga människor rimligt att överväga om detta ska realiseras nu och i så fall hur.
Det skulle man göra i alla företag och det vore konstigt om en kommuns ledning skulle vara sämre.

Dag Bremberg sa...

Mats, du har rätt i att det ska vara ordning och långsiktig planering och helhetssyn.
Men du har fel om du hävdar att detta område är "beslutat i laga ordning". Så är det absolut inte. Det är nu samrådet pågår inför ett eventuellt beslut om ett nytt område samt dess omfattning, tidsplan och konsekvenser.
Detta är det största område som någonsin varit uppe för diskussion, samtidigt som vi har 8-10 andra beslutade planer i trakten.
Då är det för alla förnuftiga människor rimligt att överväga om detta ska realiseras nu och i så fall hur.
Det skulle man göra i alla företag och det vore konstigt om en kommuns ledning skulle vara sämre.