söndag 21 september 2014

Vad vill väljarna?

Väljarna har sagt sitt. Vad de uttryckte med sina röster den 14 september är inte glasklart och kan misstolkas - särskilt om politiker har egna agendor.

Riksdagsvalet: alla debatter och mätningar före valet handlade om huruvida Alliansen skulle bli mindre än det "rödgröna blocket", dvs S, V, MP.
Alla som läste tidningar visste att SD skulle växa och få någon slags vågmästarposition. Den allmänna uppfattningen var att det block som blev störst skulle få bilda regering. Väljarna hade detta utgångsläge när de valde parti.
Lövens agerande, att börja flirta med FP och C samt stänga dörren för V, blir därför överraskande för många. Visst finns det mer eller mindre cyniska politiker och kommentatorer som säger att det är naturligt att han vill bryta upp Alliansen. Löven är i princip fri att agera som han vill, men om Björklund skulle nappa och sitta kvar som skolminister skulle säkerligen många väljare undra om alla debatter bara var ett spel. Hur motiverade skulle de vara att rösta i nästa val?
Resultatet var som sagt väntat, och därmed finns det ingen anledning för Löven att agera på ett oförutsett sätt. Man skulle kunna tänka sig att om V tappat medan FP gjort ett lysande val, så hade man kunnat se en signal om att många väljare gillade Björklund. Då kunde det varit grund för att bilda någon slags mittenregering. Men valresultatet är svårt att snacka bort.

Kommunvalet:
Den styrande koalitionen i Strängnäs tappade kraftigt och förlorade sin majoritet. (Notera att detta är tredje valet i rad som en C-ledd allians förlorar majoriteten i kommunen, men man har tidigare räddat den genom att ta med SP, S samt MP.)
Det är svårt att se att kommunens väljare önskar behålla Jens (C) och Fredrik (FP) i styret. Deras partiers röstetal är väldigt låga och tydligt sjunkande nu.
Inte heller koalitionspartierna S och MP får bra betyg av de lokala väljarna, men där sker nu byten av ledare, och kommunpolitik handlar väldigt mycket om vilka personer som faktiskt styr. De som fattar beslut bakom stängda dörrar och avfärdar all form av kritik är mycket svårare att samarbeta med än de som strävar efter öppna diskussioner och mer av medborgardialog.

M i kommunen hade en intensiv kampanj, som till stor del inriktades på kritik mot de styrande, främst Jens. Kampanjen presenterade också "Nya M" som ett självständigt parti med fokus på att "ta nya tag" och lyssna på lokalbefolkningen. M lyckades väl och tog röster från C, FP och troligen MFP.
Rimligt är att M får chansen att styra. Men med vilka? En borgerlig allians är både matematiskt och politiskt omöjlig här och nu. Visst är det vad partikansliet i Sthlm önskar/kräver, men om man bryr sig om vad väljarna säger så får man finna andra alternativ. Ett är förstås att samregera med S, så som man gjort i bl a Katrineholm, men det skulle av många uppfattas som en "ohelig allians". En mer naturlig lösning vore att samverka med de oppositionspartier som M varit väldigt överens med denna mandatperiod, dvs SP, MFP, KD och V. Det blir inte absolut majoritet, men 25 mandat, vilket då är mer än den förlorande "Fyrklövern". Om SD kommer att fylla sina sex platser är osäkert, i vilket fall är det osannolikt att de skulle samverka med C o FP.
Ett annat alternativ är att inte bilda en formell koalition, utan att M styr i praktiken med endast ett kommunalråd och genom att söka brett stöd i sakfrågorna. Viktigast är att ha enighet om budgeten, helst för flera år. Här gäller det att M fortsätter på det sätt som man föreslagit i skuggbudgetar de senaste åren, dvs omfördelning till skolan (och äldreomsorgen) från central verksamhet (KS). Då kan M räkna med stöd från SP, MFP, V, KD o sannolikt även MP och S.

6 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Ja, om M struntar i att försöka bilda en allians utan tar KSO/kommunalrådsposten så kommer sakfrågorna i fokus. Det kan ta lite tid att få fram förslag som mer än 50% kan acceptera. Men det är ju just det som är bra. Det blir så lätt fort men fel.

Tjänsteman sa...

Ibland kanske det måste gå fort för att beslut inte kan vänta?

Det skulle med minoritetsstyre bli helt omöjligt att styra i KS och nämnderna. Med det skulle det bli en sådan stor osäkerhet att risken för handlingsförlamning är överhängande. Samtidigt står kommunen inför kanske de största utmaningarna hitintills med stora underskott (-30 mkr i prognos för 2014 och -60 mkr i budget 2015, det gör att kommunen måste hämta hem minst 70 mkr nästa år). Frågan är hur man ska kunna ta beslut om de åtgärder som är nödvändiga i en minoritetssituation?

Sen skulle det vara intressant att höra MFPs valanyls. Väljarnas dom över MFP är nästan lika hård som den mot C och FP. S och MP tappar inte alls i den omfattningen. Det kan väl inte bara vara så att ni konstaterar att M är bättre?

Medborgare sa...

Om beslut måste tas fort för att de inte kan vänta tyder det på brister i planeringen, och är inte relevant i frågan om hur en politisk sammansättning ska se ut.
Det kan omöjligen bli omöjligt att styra i KS och nämnder bara för att det är ett minoritetsstyre. Det handlar bara om att beredningarna blir längre och bättre framförhållning krävs. Ur ett medborgar- och demokratiperspektiv kan det till och med vara en fördel, särskilt om det är större beslut som ska tas och påverkar kommuninvånarna mer än mindre beslut (som kan gå fortare att komma överens om).

Att kommunen idag går så mycket back kan enbart bero på dålig planering, taskiga prioriteringar och usel ekonomisk förvaltning med lika dålig finansiell rådgivning. Om politikerna (och tjänstemännen) använde skattemiljonerna till vad de är avsedda för, nämligen kärnverksamheterna och sedan rensar i den enormt kostsamma förvaltningen, samt tillsätter kompetent folk i styrelserna för de kommunala bolagen så att svinnet därifrån hamnar på noll, skulle det vara ett stort steg på vägen till en budget i balans och svarta siffror istället för röda.

Ingen kommuninvånare är betjänt av fler nedskärningar i skola, vård och omsorg. Tvärtom. Dessa verksamheter är uppenbarligen och sedan länge redan underfinansierade och det är många av oss som utgår ifrån att det blir ändring på det nu.

Anonym sa...

Senaste kommentarer vet tydligen inte vad den pratar om. Sett till hur mycket som läggs i skolan lägger Strängnäs kommun mer än snittet. Socialnämnden är underfinansierad, inte skolan. Skolan lider av dålig planering, dåliga resultat på lärare och en usel fastighetsförvaltning.

Dag Bremberg sa...

1, jag brukar inte kommentera anonyma inlägg, men jag tycker att du som kallade dig tjänsteman verkar ha uppfattningen att det alltid finns en enda lösning, ett beslut som föreslagits av en tjänsteman och som bara ska klubbas fortast möjligt - helst på delegation av ett kommunalråd. Att komma överens inom fyra partier, som vi haft det i Strängnäs kommun, tar förstås tid och leder till att det blir svårt att rucka på det överenskomna beslutet, oavsett vilka kloka argument som kommer från andra partier, medborgare eller andra tjänstemän. En lyssnande politiker med kännedom om verkliga behov och öppen attityd kan mycket väl snabbt få igenom beslut med betydligt bättre stöd än de 7-6, som varit gällande i KS och nämnder på senare år.

Dag Bremberg sa...

Ang. valresultatet: få trodde att en nytt lokalparti skulle kunna komma in i fullmäktige. Att vi gjorde det med två mandat var en sensation. Sedan har vi till stor del varit utestängda från beslutsfattandet, vi har delvis blivit bortglömda när fokus varit på EU- och riksdagsval. M och V har kört intensiva kampaner i Mfd. Det innebär dock inte att vi anser att de "stulit" ett mandat, varje val börjar vi på noll. Att MFP får ett mandat nu är knappast någon "dom"! Vi är tredje största parti i Mfd och antalet personkryss tyder på ett starkt stöd. Vad det sedan innebär i den praktiska politiken får vi se. Vi har alltid ifrågasatt det vi gör och kommer att fortsätta göra det.