torsdag 11 september 2014

Därför behövs ett lokalt parti

Vi i Mariefredspartiet försöker se framåt och fokusera på lösningar. Vi har därför valt att bortse från den pajkastning som förekommit under denna valrörelse.
Vi är övertygade om att de allra flesta medborgare har förtroende för vad vi faktiskt gör. Vi tror också att de flesta ser igenom tomma vallöften och inte går på alla utspel, oavsett hur många ballonger eller karameller de dekoreras med.

Vi brinner för demokratin, och vi känner oss helt säkra på – utifrån statsvetenskaplig forskning – att lokala styrelser (kommundelsnämnder) med verkligt beslutsmandat fattar mer träffsäkra beslut och verkställer dem mer effektivt än toppstyrda kommunorganisationer.
Genom att lyssna på lokalbefolkningen fångar politiker upp de verkliga behoven och kan göra bättre prioriteringar samt lättare se resultaten.

För att det ska fungera bra krävs att vi kan välja politiker som företräder medborgarna, inte ser sig som partirepresentanter. Många politiker har fastnat i en inskränkt roll - men den håller på att förändras! Samhället går mot större öppenhet och det är nödvändigt med nytänkande.

Medan de gamla rikspartierna till stor del suttit fast i slutna mönster, har det vuxit fram lokala partier i de flesta kommuner. Nu börjar vissa partistrateger förstå att det finns ett lokalt perspektiv för de flesta människor; därför börjar plötsligt ett mer än hundraårigt riksparti kalla sig ”ditt lokala parti i Mariefred”.

Vi är övertygade om att de allra flesta väljare ser igenom de bluffar och de löften som nu viner i luften som ballonger.

Dag Bremberg, Eva-Lotta Ekelund, Krister Olsson, Birgitta Elvingson

PS. Vi noterar också att V, som haft en mycket konstruktiv och pragmatisk ledare i vår kommun, nu håller på att måla in sig i ett hörn. Påståendet från vissa i V om att det skulle vara det enda partiet som värnat Solvändans äldreboende är pinsamt. Läs gärna vad jag skrivit om saken här på min blogg - eller titta på webb-inspelningen från kommunfullmäktige, där jag och en av våra medlemmar debatterade om detta. Eller vad tidningarna skrev efter vårt välbesökta möte i Mfd. Jag hörde inte mycket från V då, men jag antar att det kan ha funnits andra i V som delade vår uppfattningen att nedläggningen var djupt olycklig. Som sagt, vi har haft många gemensamma ståndpunkter, men V bör vara försiktiga med flaggpolitik. Rätt vad det är så måste man börja samverka och ta ansvar.
DS

Inga kommentarer: