tisdag 19 augusti 2014

Vad valdebatter borde handla om ...

I dag var det debatt mellan tio partiföreträdare i Multeum i Strängnäs, arrangerat av Radio Sörmland.
Debatten genomfördes proffsigt, men lokalradion har dålig koll på vilka frågor som skiljer partierna åt och man hade bestämt att vi inte skulle tala om skolor, kommunikationer, miljö eller demokrati - utan om arbetslöshet och äldreomsorg.

Det var kul att det kom folk och debatten var lugn och saklig, men nån verklig dialog blir det ju inte - snarare ett slags spel, en klassisk teaterscen. Och så fungerar politiken i Sverige ofta, i synnerhet inför valen.

En del av oss folkvalda/valkandidater har viss erfarenhet och kompetens så att vi kan se vissa brister i kommunens verksamheter. Dessa synpunkter bör givetvis kunna framföras till de ansvariga, men det görs inte bra i en debatt. Det är ingen poäng för de medborgare som ska välja mellan olika partier att vi försöker framhålla våra specialkunskaper eller detaljförslag.

Debatter bör handla mer om vad som faktiskt kan skilja oss åt, hur vi ser på demokratiska principer och vad vi prioriterar.

Jag har tidigare hävdat att vi i MFP ska vara extremt tydliga med vad vi faktiskt driver, t ex en lärartäthet på minst 9 lärare/100 elever. Men om vi är så tekniska och använder siffror så blir det inte en debatt som fungerar för dem som lyssnar.

Så i dag valde jag att betona att vi är partiet som har som utgångspunkt att lyssna ordentligt på medborgarna/brukarna.
Om politiker gör det så får vi bättre koll på de verkliga behoven och kan fatta de rätta besluten för att verksamheterna ska svara mot behoven. Det gäller äldreomsorgen på samma sätt som skolan.
Kommunen har enorma resurser men misslyckas ändå med att göra människor nöjda.
Det beror INTE på att människor förväntar sig för mycket.
Det beror på att kommunen inte fokuserar på behoven. Fokus i kommunhuset är på det som sker i kommunhuset. Det är helt naturligt, och det krävs att folkvalda vågar utmana förvaltningen och sätta fokus på det som medborgarna behöver och önskar.

Nej, kommunen kommer aldrig kunna tillfredsställa alla behov. Så har vissa politiker tänkt, men behoven är i princip oändliga och kommunen kan inte hantera alla behov på ett bra sätt. Det behövs mycket mer av:

- dialog med elever, föräldrar, patienter och andra brukare, samt anhöriga och personal
- långsiktig planering
- förståelse för att behoven och möjligheterna är olika på de olika orterna
- samverkan med ideella föreningar, kooperativ och företag

Det behövs:
Nytänkande, öppenhet, samverkan och helhetssyn!


1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Bra!

"Utmana förvaltningen", ja just det! Det kräver att politikerna bygg upp sin egen kompetens även i detaljfrågor. I bland kan djävulen bo i ett litet utlämnat "x" på en detaljplanekarta, om jag nu skall nämna ett exempel från kommunens planverksamhet.

Förvaltningen står i ett beroendeförhållande till den politiska ledningen. De kan ha svårt att våga skriva det de själva står för. Rapporter och beslutsförslag tappar då i värde. De blir i stället politiskt styrda tjänstemän. Det tvingar de som inte har tillgång till de slutna rummen att själva göra egna utredningar. Det är resurskrävande.