onsdag 13 augusti 2014

Hela kommunen ska leva!

Problem finns i vår kommun. Överraskande påstående? Nej, antagligen inte, men för de styrande verkar det vara enbart "gnäll".
Med växande behov krävs dock att kommunens styrande vågar se problemen, för att kunna åstadkomma nödvändiga förbättringar och prioriteringar.

Stallarholmen, Mariefred och Åker har drabbats av att Strängnäs kommun är så centralstyrd. Faktiskt har även de boende i Strängnäs stad och närhet drabbats av den toppstyrning som varit rådande alltför länge.
I kommunhuset talar man inte högt om orternas olika behov. Det finns nån slags idé om att centralism och storskalighet är bra. Därför blundar man för lokala behov och nonchalerar förslag från orterna. Som moderat ska man inte vara Mariefredsbo, som sosse ska man inte vara Åkersbo, som centerpartist ska man inte vara Stallarholmsbo. Då blir man kallad bypolitiker.
I stället förväntas man vara lojal först och främst med det egna partiet och dess hierarkiska styrelsenivåer.
Det hjälper därför inte att välja in personer med rätt postadress, om de ändå viker sig för partipiskan. Om detta har många avhoppare från rikspartierna vittnat.

Det var därför vi startade ett lokalt parti. Mariefredspartiet har till uppgift att fånga upp vad alla kommunens medborgare tycker och önskar. Vi företräder inte någon partiorganisation, tvärtom, vi företräder enbart medborgarna. Det är vår roll, som vi ständigt påminner oss om. Det innebär inte att vi kan lova runt, men att vi som obundna och lyssnande politiker kan göra rätt prioriteringar.

Vi i Mariefredspartiet har satt fokus på att utveckla den lokala demokratin. Utifrån de enkäter vi har gjort har vi valt att prioritera kommunens kärnverksamheter, främst förskolor, grundskolor och äldreomsorg.
Vi drivs också av att värna vår fantastiska natur och vi krigar för att få till en långsiktig planering – för en hållbar utveckling.

Vi har lagt förslag om direktvald kommundelsnämnd med verkligt beslutsmandat och egen budget i kommunens fyra tätorter.
Vi har lagt förslag varje år om en omfördelning i budgeten så att skolorna få mer resurser, och vi har krigat för att behålla kommunens alla skolor.
Vi driver att äldre ska kunna bo kvar på sina orter, i den form av boende som de behöver.
Vi har föreslagit utbyggnad av cykelbanor mellan kommunens fyra tätorter - samt över den omtalade bron.
Vi brinner för utveckling av kollektivtrafiken. Vi vill att kommunen ska dels sätta större press på SJ och uppmuntra konkurrerande trafik, dels utöka trafiken mellan orterna.

Inga kommentarer: