söndag 31 augusti 2014

Rösta!

Min dotter Alice får rösta i höst, och hon får också vara kandidat på Mariefredspartiets lista.
Men när min farmor, som också hette Alice, var 20 år fick hon inte rösta. Hennes mamma Nanny var en av dem som kämpade för allmän rösträtt för hundra år sedan – och till slut segrade!
Sen röstade mina släktingar liksom svenskar i allmänhet både till höger och vänster eller i ”mitten”. Den höger-vänsterskala som definierades på 1900-talets början är dock sedan länge irrelevant. Ändå dyker den upp i de förenklingar som vissa medier och vissa partier gillar.

Själv är jag omöjlig att placera på en sådan skala, och de tester som jag gjort i år ger helt olika resultat. Fundamentalt för mig är människors rätt att vara olika; samtidigt älskar jag de gemensamma lösningarna som vi kan finna i familjer, föreningar, företag eller kommunala organisationer. I min värld står inte individ och kollektiv i ett motsatsförhållande.

De gamla partierna sitter delvis fast i ideologiska låsningar och har svårt att se att de flesta vanliga människor i dagens Sverige varken drömmer om total valfrihet eller en återgång till forna tiders trygghet. Det ska vara gott att leva, och det förutsätter att vardagen fungera, inklusive den kommunala servicen och välfärden; att tåg och skolbussar går, att dagisbarnen får leka i skogen och att mormor är trygg på sitt boende.

I kommunpolitiken borde de som blir valda vara bra på att lyssna och fokusera på de verkliga behoven. Det ger kanske fler tidningsrubriker om man inviger nya monumentala investeringar, men viktigast är att kvaliteten i kommunens kärnverksamheter inte försämras ytterligare– utan förbättras!

Oavsett hur det går med kampen om regeringsmakten, så styrs våra förskolor, äldreboenden och skolor genom kommunfullmäktiges beslut om budgetramar, mål och direktiv. Då gäller det att vi har valt personer som lyssnar, ser behoven, erkänner att det behövs förbättringar och är beredda att driva utvecklingen.

Det kommer också alltid att krävas att medborgare gör sina röster hörda, inte bara på valdagen. Genom en bättre dialog och verkligt inflytande för kommunens invånare så skapas förutsättningar för bättre beslut.Inga kommentarer: