tisdag 27 maj 2014

Nya nedskärningar

Måndagskvällens fullmäktige:

Ordförande Leif avbryter ledamöter som ställer frågor till nämndordförande, i enlighet med kommunallagen:
"Vi ska inte ha någon politisk debatt här."
Uppenbarligen vill inte de styrande ha öppen debatt - inte ens vi folkvalda tillåts debattera!
Är det ett demokratiskt agerande? Retorisk fråga.

I det korta inlägg jag fick göra ang den ekonomiska rapporten sa jag:
1. Det är milt sagt anmärkningsvärt att redan efter årets tre första månader pekar prognoserna på ett underskott med över 6 miljoner för Barn- och utbildningsnämnden och med nästan 20 miljoner för Socialnämnden. Inget nytt har egentligen inträffat under denna tid.

2. Rapporten ger inga förklaringar utan innehåller gamla siffror, motsägelser och allmänt luddiga floskler. Var finns viljan att komma till rätta med problemen?

3. Förklaringen till budgetavvikelserna är inte att det plötsligt blivit fler friskolor eller fler äldre med hemtjänstbehov. Nej, huvudorsaken är felbudgetering.

4. Vi hade i vår skuggbudget mer pengar - som vi har varje år - till dessa två nämnder. Majoritetens snålhet gentemot barn och gamla innebär att de bortser från de verkliga behoven, vilket varje år leder till problem att hålla budget och närmast panikartade nedskärningar.

5. Nu förväntar sig ledningen att de två nämnderna ska göra nya nedskärningar. Konsekvenserna blir oacceptabla för främst skolan, och i synnerhet barn med särskilda behov.

Det är tack och lov knappt fyra månader till valet.

1 kommentar:

Christer Ståhl sa...

Om ledamöterna använde frågestunden till att ställa kort frågor som det är tänkt, så saknar jag just den här möjligheten att diskutera viktiga frågor. Det bör alltså finns mer politik i fullmäktige.
Jag förstår att man tar tillfället i akt att göra detta just på denna punkt.
Som åhörare är det en ganska slätstruken tillställning som det är idag.