måndag 28 april 2014

Majoritetspakten blundar för alla problem

Fullmäktige i Strängnäs i kväll i den för stora pengar ombyggda salen i Paulinska skolan:
Majoritetspakten C-FP-S-MP klubbade en årsredovisning som var långt ifrån saklig och opartisk, milt uttryckt.
Jag har påpekat det tidigare att en årsrapport är viktig och att medborgarna har rätt till korrekt information och seriösa utvärderingar. Den hår gången erkände faktiskt kommunalrådet Jens att detta är "majoritetens dokument".
Väldigt synd att denna majoritetspakt är så sluten och har så extremt svårt att samarbeta eller ens samråda eller överhuvudtaget kommunicera med oss övriga folkvalda.

I rapporten redovisas siffror som är rent ut sagt usla, men som majoriteten försöker omtolka så att de påstår att de "delvis" uppnått alla mål, medan de faktiskt inte uppnått något av de tio övergripande målen för 2013.
- Medborgarnas betyg över möjligheterna till inflytande är fortfarande skrämmande lågt.
- Planeringen för en hållbar utveckling lyser med sin frånvaro och miljömålen nås inte.
- Skolan är en katastrof, vilket inte är en nyhet, men det blir inte bättre trots de styrandes påståenden om "framgångar". Det enda positiva är att de elever som gick ut årskurs 9 i fjol var en av de bättre årskullarna, betygsmässigt. Om man ser till de nationella proven är det skrämmande: Vår kommun hör till de allra sämsta i Sverige - trots de goda förutsättningarna med välutbildade föräldrar och hyfsade sociala förhållanden. Var tredje elev i årskurs 3 har inte fått godkänt på proven!

För att kunna förbättra verksamheterna måste man först erkänna att det finns problem. Om självkritik saknas helt finns ingen väg framåt.
Hur länge ska S acceptera att dela ansvaret för den misslyckade FP-märkta skolpolitiken? Det var helt tyst från sossarna i kväll angående skolans problem, liksom miljön och demokratin.
Miljöpartiets ledare framhöll som positivt att man får ut energi genom att elda sopor! Men det är ju det sämsta alternativet, en totalt förlegad idé.
Och centerns ledare talade som vanligt mest om överskottet i den kommunala budgeten - som om det vore ett företag - inte om välfärdens kvalitet eller om måluppfyllelse.

Det behövs rejäla förändringar och ett omtag inom politiken!
Fyra månader till valet!
_

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Väl sammanfattat! En sorglig afton var det! I en sal som visserligen är väl renoverad, men som inte på något sätt innebär någon reell förbättring för fullmäktige. Var finns alla de nya utrymmen utanför plenisalen som skulle möjliggöra gruppmöten och samvaro? Korridoren är precis som utanför Djäknegårdens sal det egentligen enda utrymmet. Och inte ens de gamla p-platserna utanför Paulinska salen finns kvar i jämförelse med hela Roggeplan. Så vad var det egentliga bakomliggande skälet till hela denna cirkus?
Och hur länge ska det dröja den här gången innan ledamöterna börjar klaga på nackspärr som man gjorde när Gyllenhjelmssalen möblerades "på engelskt sätt" på prov en gång?

Per Wedlin sa...

Det är bara larv med "brittisk sittning". Man har där i princip under många år haft ett tvåpartisystem. Då kan det vara logiskt.

I Stockholms stadsfullmäktige så har man en sittning som speglar partierna när huset byggdes. Men sedan kom andra partier in i bilden och man ändrade kanske också antalet mandat. Så där stämmer inte längre sittningen.