torsdag 20 mars 2014

Lokala partier bildar nätverk

I helgen samlades lokala partier återigen, denna gång fattades beslut om att formalisera nätverket. Så här lyder värdegrunden:


Vi är stolta över vår bygds historia och vi värnar om kommunens, och samtliga dess innevånares, bästa.

Vi lyssnar.

Vi uppmuntrar nytänkare.

Vi berömmer framgång.

Vi vågar bry oss.


Helhetssyn, samverkan och nytänkande är tre bärande ledord för hur vi agerar. För oss betyder ledorden:

● Helhetssyn innebär att politiskt se saker i ett större perspektiv än den egna verksamheten. På det personliga planet att se utanför sig själv.


● Samverkan sker inom den egna verksamheten, med angränsade verksamheter och med samhället i stort. På det personliga planet sker samverkan med personer i omgivningen tillsammans med sig själv. Vi accepterar varandra och varandras känslor.

● Nytänkande uppstår normalt när människor med en helhetssyn samverkar och bollar idéer med varandra. Nytänkande innebär även modet att gå utanför befintliga ramar. På det personliga planet handlar nytänkande om att vara sann mot sig själv samt modet att uttrycka sina behov, våga bryta mönster samt att prova nya sätt att samverka.

Var och en av oss tar ett eget ansvar. Att ta ansvar handlar om att prioritera.

Vi tar ansvar för vår livsmiljö, det handlar om vår fysiska miljö, vår hälsa och vår sociala miljö.

Vi agerar utifrån perspektivet att det vi gör är hållbart i minst flera generationer framåt.

Vi tror på och vill utveckla den kommunala demokratin, och särskilt närdemokratin, i syfte att fler människor är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vi söker och prövar nya vägar och perspektiv. Vi är öppna för förändringar.

Vi engagerar oss och visar civilkurage för att alla i kommunen ska må bra.

Vi lyssnar på varandra och respekterar våra och andras olikheter. Genom att bry oss om varandra så skapar vi engagemang och förståelse vilket leder till en stärkt gemenskap och ett ökat innanförskap i kommunen.

Vårt samhälle blir inte bättre än vad vi innevånare gör det till och hos oss är alla som delar vår vision och värdegrund välkomna att tillsammans med oss engagera sig.

Vi bedriver härproducerad politik.

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Det var ett inspirerande tvådagarsmöte i Åkersberga med sju deltagande lokalpartier. Tre av dessa hade kommundelning som huvudfråga i valet - Drevvikenpartien, Sorunda.net och Tullingepartiet. Det sistnämnda, hade enligt egen uppgift hela 430 medlemmar! Knivsta.nu hade genomfört en delning från Uppsala.

Antalet mandat för lokalpartierna ökar i de svenska kommunerna. En del sitter i majoritet. Det gör bl a Drevvikenpartiet i Huddinge kommun. Till ordförande för LPN valdes Katharina Wallenborg. Hon är till vardags kommunalråd i Huddinge.

Tre föredragshållare bjöd till intressanta diskussioner:

- Prioriteringar och jämförelser mellan innovation och politiska förslag och verksamhet.

- Direktdemokrati i lokal och nationell politik. IT-tekniken skapar nya förutsättningar och ett nytt paradigm. Medborgarbudget i Chicago och Äkta Demokrati i togs upp.

- Under en båttur fick vi se Österåkers stränder, kantade av villor och fritidshus i en brokig skara. Samtidigt eroderar finlandsfärjorna en del av dessa. En ny Sandhamnsled skulle kunna minska trafiken i Furusundsleden. Detta är en kontroversiell fråga med många intressenter.

Min reflektion var att Strängnäs kommun har en fantastisk tillgång i våra relativt obebyggda stränder. Här kan man lägga till med båten eller gå ner till stranden. Vi kan också njuta av en grön landskapsbild!

Vi fick också höra om Österåkers bebyggelshistoria, samhällsbyggnadspolitik, omvandling av fritidsområden, gatukostnader och utbyggnadsriktningar. Det finns mycket paralleller men också skillnader jämfört med förhållandena i Strängnäs kommun.

Föreningen antog stadgar och den värdgrund som är kopplad till stadgarna. Den tycker jag är bra. Den är också skriven för att hålla partier med rasistiska och främlingsfientliga åsikter borta.

"Härproducerad" är ett bra ord även för politik. Men ett det är också ett varumärke för lokalt odlad mat inregistrerat av Wapnö gård 2010. Jag hoppas inte det uppstår någon varumärkesstrid pga detta, ungfär som kring ordet "absolut". Men politik och mat är skilda branscher.

En preliminär hemsida för nätverket finns på http://lokalapartier.se/