tisdag 11 februari 2014

Valår: populism, propaganda, personangrepp

Suck i dag.
Jag har ett väldigt tillfredsställande jobb, och i dag har jag varit och föreläst för chefer om värderingar...

Och så får man ytterligare ett hatiskt mejl av en person som hävdar att jag håller på med politik bara för att vinna personliga fördelar, och bli "borgmästare" (som ju inte ens finns).
En person som faktiskt sitter i kommunfullmäktige och som vill bli omvald...

Visserligen är 99 av 100 vanliga medborgare väldigt uppmuntrande, och jag fick galet många personröster i senaste valet.
Men det hjälper inte, jag håller inte på med politik för att få bekräftelse eller tjäna pengar (ha!).
För att jag ska kunna lägga mycket tid på politiken så måste det kännas att det är meningsfullt, att det fungerar, att alla folkvalda tar ansvar och att vi samverkar i den anda som kommunanlagen anger (inte majoritetsregering, utan proportionell kommunstyrelse).

Välfärdens problem, särskilt i skolan och äldreomsorgen, liksom den höga arbetslösheten är givetvis frågor som engagerar mig.
Men viktigast är demokratin!

Om demokratins kris går så långt att det inte längre finns något reellt inflytande för annat än ett fåtal personer som skaffar sig positioner i sina partier - utan folkligt stöd - då är det dags att säga ifrån.
Då måste vi i grunden förändra möjligheterna för vanliga människor att bli delaktiga i demokratin, och med det menar jag det faktiska beslutsfattandet.

F ö har jag blivit inbjuden av kommunchefen till en träff med "en möjlighet att få insyn" i vad kommunens förvaltning jobbar med och planerar.

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag tycker Du ska acceptera Peter Lundbergs inbjudan och då passa på att fråga honom om hur han ser på kommunens nedveckling i alla mätningar. Det är ju faktiskt han som är formellt ansvarig för allt det som kommunen gör eller inte gör. Politiken må besluta men jag kan inte tänka mig att politiken har beslutat om de resultat som hans styre ju har resulterat i. Han är ju kommunens "verkställande direktör" (även om detta är en titel som är förbehållen chefen för ett aktiebolag).

Per Wedlin sa...

Jag tror Dag menar mötet med Samhällsbyggnadskontoret och Teknik- och servicekontoret den 26 februari. Alla förtroendevalda i kommunen är inbjudna.

Det finns naturligtvis många frågor att ställa.


Dag Bremberg sa...

Ja, det är klart att det finns många frågor att ställa. Men i min värld skulle inte kommunchefen behöva bjuda in politiker för att informera. De borde vara så att det är politiker som beslutar (men medborgarinflytande) och förvaltningen som verkställer. En kommunchef bör inte ges större makt än en verkställande direktör i ett aktiebolag, tvärtom. Därmed inget sagt eller menat om nuvarande innehavare av tjänsten. Det är politikernas ansvar att styra tydligt.

Per Wedlin sa...

En av kommunens högre tjänstemän presenterade sig på ett möte med politiker och tjänstemän i en annan kommun genom att säga att han hade en bakgrund som politiker men att han övergått till att bli tjänsteman för att få mer att säga till om.

Tyvärr har han rätt, men detta är något som måste ändras på. Vi väljer inte tjänstemän i de allmänna valen. Tjänstemännen har i stället lön och anställningstrygghet.

I Strängnäs finns flera exempel på familjer som gått från politik över till tjänstemannaskap. I bland har en make varit tjänsteman och den andra politiker.

När politikerna inte styr så kommer tjänstemännen att göra det. Det blir som i "Javisst, herr minister". Styrning och ansvarsförhållanden blir otydlig, tjänstemän utses i bland till syndabockar och kompetenta personer slutar.

Anonym sa...

Skulle vara intressant att veta vem men förstår att man inte sätter ut namn.

Tror dock att jag har mina aningar...

Ha det Gött/Freddy

Per Wedlin sa...

Nej Freddy, de är inga hemligheter. Gå in på kommunens hemsida och klicka på sök politiker och historik. Gå sedan in på de olika förvaltningarnas kontaktuppgifter.

Det är en god sak att vara engagerad. Men det uppstår lojalitetskonflikter både bland politiker och tjänstemän när det finns familjeband eller när man ingår i samma nätverk.

Det bästa sättet att undvika misstroende är att öppet redovisa vilka relationer man har. Det kan vara ganska enkla saker som t ex att tala om att man är medlem i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, när man som jag, behandlar planfrågor som berör den. Det är inte jäv, men det kan ändå väcka misstro bland fastighetsägare som vill begränsa föreningens verksamhet. Fast en av dem sitter i samma nämnd :-).