lördag 22 mars 2014

Desperation i FP inför valet

Ett av de partier som det går riktigt dåligt för, som har svårt att få medlemmar, som inte kan hålla sams internt och som har dåliga opinionssiffror är Folkpartiet.

En gång i tiden var det ett socialliberalt parti, och under en period var det ett parti som jag sympatiserade med för att de hade parollen "ett mänskligare samhälle" och värnade de som var i underläge: sjuka, missbrukare, gamla, asylsökande och kvinnor. En del folkpartister bär fortfarande dessa ideal med rak rygg, men det är nu i minoritet i sitt parti.
När stödet för FP har minskat har ledningen tyvärr lagt humanismen åt sidan och fokuserat på att göra ständiga utspel - om hårdare tag mot skolbarn, asylsökande, arbetslösa och sjuka.

Trots denna - i mina ögon - sorgliga utveckling har jag all respekt för de personer som engagerat sig i detta parti och för de som valt att sympatisera med fp.
Jag skulle aldrig påstå att de som är engagerade i FP inte vill väl eller uppmana någon att inte rösta på detta parti.

Jag - och Mariefredspartiet - står för öppenhet och samverkan. Vi samarbetar med alla demokratiska partier.
Samma synsätt har uppenbarligen inte FP i vår kommun, att döma av den aggressiva och direkt lögnaktiga artikel som deras ledare skickat in till Eskilstunakuriren. FP stänger dörren för lokalpartier, men inte för SD. Okej, då vet vi.

Vi som bildade MFP såg att kommunens ledning var avskärmad från medborgarna och att politiken var toppstyrd och centralistisk. Vi engagerade oss för att bidra till utveckling av demokratin och kvaliteten i verksamheterna.
I och med att vi blev invalda i kommunfullmäktige 2006 var det självklart att vi tog ett ansvar för hela kommunen. Vi har sett problem i vår närhet, på våra förskolor, skolor, äldreboende, lekplatser, cykelbanor m.m.. Men vi har tidigt insett att de problem som drabbar Mariefredsbor även drabbar våra vänner i Åker, Stallarholmen och Strängnäs. Därför har våra förslag konsekvent siktat på att höja kvaliteten i all kärnverksamhet, i alla förskolor, skolor och äldreboenden m.m.

Men de som tycker att det fungerar utmärkt med den allians som FP ingår i - att skolorna har acceptabel kvalitet, att det inte behövs äldreboenden i alla kommundelar, att det är bra med ökad upplåning, att det inte behövs någon klimatplan, att det duger att kommunen ligger i bottenskiktet när det gäller företagsklimatet, att skolbarnen inte ska få åka tåg, att förskolorna ska bli större, att vägar ska dras i känsliga naturområden, att strandskydd och allemansrätt inte ska värnas, att kommunen ska ha flera avlönade politiker, att befolkningstillväxt ska vara överordnat kvalitet i verksamheterna - ska naturligtvis rösta på FP.Inga kommentarer: