måndag 2 december 2013

Dags tala om problemen med tjänstemannastyre

Bra artikel om problemet med tjänstemannastyre i Chefstidningen:
"Tjänstemän är inte folkvalda men har ett mycket stort inflytande i politiken. Deras makt har blivit allt mer framträdande i kunskapssamhället. Den här artikeln beskriver denna problematik och diskuterar hur tjänstemannarollen kan utvecklas och kontrolleras på delvis nya sätt"

http://www.chefstidningen.se/text/tjansteman-i-politiken">http://www.chefstidningen.se/text/tjansteman-i-politiken

2 kommentarer:

Per Wedlin sa...

I Strängnäs går det ungefär 10 anställda på varje ordinarie förtroendevald. Även om man bara räknar in tjänstemän i administrationen så är de förtroendevalda i kraftigt underläge. De allra flesta sköter ju också sina uppdrag på fritiden. De flesta tjänstemän är heltidsanställda.

Flera tjänstemän har en bakgrund som politiker. En av dessa sa, lite på skämt, att han övergick till tjänstemannasidan för att få mer att få lite mer att säga till om. Tyvärr tror jag han har rätt.

Som politiker utanför maktens kärna så är kommunhuset en svart låda - det går inte att veta vem som ligger bakom alla de beslutsförslag och texter som produceras och grad av objektivitetssträvande.

I Plan- och byggnämnden eller dess arbetsutskott beställer man ibland positiva eller negativa beslutsförslag i bygglovsärenden. I protokollen står dessa ärenden som "informationsärenden". I tjänsteutlåtandena och beslutsförslagen ser det sedan ut som om en tjänsteman står bakom dessa. Det kan inte vara roligt att vara tjänsteman under sådana premisser.

I en av rapporterna från Nationella kommunforskningsprogrammet citeras en kommunpolitiker: ”tjänstemännen ångar på som bara den och det är bättre att försöka tygla en
vild häst än att få liv i döda fiskar”. ”tjänstemännen ångar på som bara den och det är bättre att försöka tygla en
vild häst än att få liv i döda fiskar”.

http://www.natkom.se/PDF/Erfa-rapporter/003.pdf

Det kan vara bekvämt för politiker så länge det ger bra resultat. Får man kritik så kan man ju sedan tvinga bort den tjänsteman som utses till syndabock.

Aktiva politiker som kritiskt granskar och ifrågasätter är nog det bästa sättet att höja kvalitén i verksamheten. Då motverkas osunda kulturer i tjänstemannakåren. Det är egentligen inte konstigare än när man som konsument hämtar in information om en produkt från en mängd andra källor än tillverkaren - tester, diskussionsforum, andra som har produkten etc.

Dag Bremberg sa...

Ja, det är viktigt att politiker blir mer självständigt tänkande och ifrågasättande. Vi ska alltid ha i minnet att vi representerar medborgarna.
Samtidigt bör tjänstemannarollen utvecklas och förtydligas. Det handlar också om att verka i allmänhetens tjänst. Med samma mission, vision och värdegrund ska det fungera bra med samarbetet i framtiden.