måndag 8 april 2013

DÄRFÖR MÅSTE VI RÄDDA HAMMAREN


Skogsområdet Hammaren i Mariefred hotas av exploatering.
Det finns en rad mycket tunga argument emot exploateringen. Vilket som väger tyngst för dig vet jag inte, men i mina ögon är det allvarligaste miljöskadorna.

Hammaren är ett av endast två naturområden i Mariefredsbygden som har så högt naturvärde att de bör skyddas, enligt länsstyrelsens kartläggningar. Dels finns här hagmarker som betats i långa tider, dels finns gamla ädelträd, i synnerhet ekar. De stora ekarna är inte bara vackra att se på och historiska monument över den långa tid då fått växa med kungligt skydd för att kunna bli virke till örlogsfartyg.

Ekbackarna är också nyckelbiotoper, vilket innebär att andra arter är beroende av dem som livsmiljö. Ekar är faktiskt livsviktiga för över tusen arter! Kanske skulle vi inte sakna så många av småkrypen, men de är en del av ett ekologiskt system och vi kan inte ersätta till exempel pollinerande insekter.

Faktum är att hela skogsområdet fungerar som ett ekologiskt system som bidrar till att orten Mariefred har god luft, många fåglar, fjärilar, harar, rävar och så vidare. Det är också så att ett skogsområde tar upp koldioxid och marken tar upp regnvatten. Om det ersätts med asfalt och betong skadas den redan hårt ansatta ekologin. Dessutom ökar risken för översvämningar.

Det är redan nödvändigt att anlägga dammar som kan fånga upp dagvatten, vilket innebär att Hammaren måste naggas i södra kanten. Dessutom har vi den nya idrottsplatsen i den västra delen och avverkningar har skett även i den norra delen. Det som återstår av Hammaren är viktigt att värna nu!

Även om man inte tänker så mycket på ekologi så vet de allra flesta Mariefredsbor att Hammaren är ett område där man promenerar och plockar svamp och bär. Här har hundratals barn gjort utflykter och lärt sig om växter, djur samt konsten att orientera. Och lekt! Många har gått eller joggat på motionsspåret, och den betydelsen för folkhälsan går inte att överskatta.

Om inte miljön, naturupplevelserna, pedagogiken eller rekreationen känns som helt tillräckliga skäl att värna Hammaren så vill jag också ta upp ekonomin. Som förtroendevald inom kommunpolitiken är det min skyldighet att också ta på mig ekonomglasögonen.

Vägverkets analys från 2005 visar att den tänkta vägen/gatan genom Hammaren inte skulle komma att användas i sådan utsträckning så att trafiken minskar förbi skolan. Analysen visar också att de som skulle använda vägen skulle köra längre, vilket skulle innebära högre bränsleförbrukning och mer avgasutsläpp.

Vägen kan inte bli samhällsekonomiskt lönsam. Det är också därför som Vägverket/Trafikverket har sagt nej till att investera i en sådan väg.

Strängnäs kommun – som redan har alltför stora skulder – skulle tvingas bekosta det mesta av vägbygget, som lär kosta en bra bit över 20 miljoner kronor. Eventuellt skulle man kunna tvinga Småa, som bygger vid Tredje backe, att bekosta en del av vägen, vilket skulle göra det olönsamt för dem att bygga färdigt.

För samhället, kommunen och byggbolaget är detta en dålig affär. Det som gör projektet ännu sämre är att förslaget läggs fram i en tid då vi har ett stort antal planerade bostadsområden. Planerna innebär att Mariefreds befolkning fördubblas . Så stor efterfrågan finns dock inte. Alla som har koll på bostadsmarknaden kan konstatera att det nu är svårt att sälja i Mariefred (Hammarängen är bara ett exempel). Detta drabbar bland andra de äldre Mariefredsbor som vill sälja en villa för att kunna flytta in i en lägenhet. Det är helt enkelt väldigt svårt att hitta köpare och särskilt sådana som vill betala ett bra pris. Sjunkande eller osäkra fastighetsvärden innebär också att det blir svårare för dem som vill bo kvar att till exempel få banklån för att renovera eller bygga ut.

Nu är det hög tid att lyfta blicken och börja planera för en hållbar utveckling!


PS. Du som har synpunkter på Hammarenprojektet kan skriva till kommunen . Du kan också gå på Områdesstyrelsens möte den 9 april kl 19 eller Mariefredspartiets öppna möte den 11 maj kl 14. Vi ses i Rådhuset! DS

Inga kommentarer: