onsdag 24 april 2013

Dagen D"Makt korrumperar alltid. Punkt" sa en oväntat öppenhjärtig och avslappnad Mona Sahlin i dag på SKL:S demokratidag. 
När mina partikompis frågade om man ska fortsätta att kämpa mot ledande politikers och tjänstemäns myglande - eller kliva av och kritisera systemet utifrån, skrattade hon och sa att det är en bra fråga, men att man bör kämpa på och räkna med att man till slut måste avgå.
 "De politiker som aldrig är beredda att avgå är livsfarliga."

Sahlin sa också en del andra friska saker om att politiker måste bli mer öppna, inte nöja sig med att diskutera internt inom Partiet. Intressant att politiker som klivit av är så mycket mer öppenhjärtiga och självkritiska än de som sitter vid makten.
Statsrådet Birgitta Olsson, med titeln Demokratiminister, talade endast om hur "vi", politiker ska skydda oss emot de andra, de som är arga, hotfulla, odemokratiska.

Jag träffade dock ett antal engagerade och ärliga politiker och tjänstemän som erkände att det fanns personer i deras kommunhus som motarbetade medborgardialog. Jag sa att i vår kommun talar vi mycket om medborgardialog, sen flera år, men vi har inte kommit längre än till prat; antagligen för att tjänstemännen känner att de inte får tydliga signaler från politikerna om att medborgarna ska få inflytande. Alla nickade, och SKL:s experter bekräftade att det fortfarande finns ett motstånd hos politiker som anser sig ha rätt att utöva den makt de "fått genom val". 
"Men man kan inte vänta på att alla ska inse att demokratin inte kan räddas genom att försöka locka medlemmar till partierna. Några måste gå före!"
 Medborgardialogen kan inte stanna vid att kommunen bjuder in människor till ett traditionellt, fysiskt möte. Det krävs en mer öppen dialog i olika forum och med olika verktyg samt med ett tydligt syfte.

Men det räcker inte med det. Dialogen kan inte handla bara om enstaka projekt, som utformning av ett torg, utan bör lyfta frågor om värderingar och om olika intressen. 
- Hur vill människor leva, vad är livskvalitet, hur vill de att deras ort ska utvecklas, hur stor tillväxt är rimlig, hur skyddar man kultur- och naturvärden?
 Några av dessa frågor har vi faktiskt tagit upp i den enkät som Mariefredsstyrelsen gjort. Jag återkommer till den.

3 kommentarer:

Husbilsresan sa...

Dag, du har helt rätt i mycket av det du säger i det här inlägget. Pratet om medborgardialog i vår kommun är bara enerverande. Det är bara prat och noll verkstad. Man vet inte ens vem det är som är ansvarig att driva frågan, och det har gått flera år från start.
Ska det här lyckas krävs det en kraftig attitydförändring både hos politiker och tjänstemän.
Arne Arvidsson

Per Wedlin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Dag Bremberg sa...

Arne, tack för din kommentar, alltid intressant när en politiskt engagerad person ser med lite distans på den rådande kulturen.
Jag håller helt med dig om att det behövs en ändrad attityd, annars blir det bara ett spel. Om ledande personer i kommunhuset anser att de har facit så blir all dialog bara ytligt pynt. Visst, Strängnäsborna fick chansen att tycka till om Visholmen, bra, men det krävs ett tydligt statement att "besluten och verksamheten blir bättre om medborgare/brukare ges reellt inflytande".