söndag 12 maj 2013

Öppet möte om Hammaren m.m.

På lördagen ordnade MFP ett öppet möte i Rådhuset i Mariefred. Vi var 20 personer som denna fina försommardag satt inne och diskuterade i  två timmar. Trevligt och intressant!
Temat var det föreslagna bostadsområdet i Hammaren samt andra byggplaner i Mariefredstrakten.
Per W gick igenom de aktuella planerna, som tillsammans omfattar ungefär 1.200 bostäder, vilket skulle innebära en fördubbling av befolkningen i vår kommundel.
En så stor expansion går inte att förena med att bevara småstadskaraktären, och det är inte realistiskt att kommunen ska klara av att investera i den infrastruktur som skulle krävas, i form av bl a nya vägar, förskolor, äldreboende,busshållplatser, cykelbanor, idrotts- och lekplatser etc.
I praktiken är det - som alla Mariefredsbor nu ser - inte så stor efterfrågan. Byggbolagen vill föra upp hus, men folk vill inte köpa. Osålda hus och ofärdiga områden ses nu bl a på Hammarängen, i Jagbacken och vid Tredje Backe.
Mariefred och kommunen ska utvecklas - men på ett hållbart sätt och med en långsiktig planering där alla behov och intressen finns med.
Befolkningen kan öka med 20 procent under 20 år, om kommunens planering förbättras så att bl a cykelbanor, parkeringsplatser och förskolor anläggs i takt med bostadsbyggandet. Det krävs också en bättre kollektivtrafik.
För att få kontroll på utvecklingen och en rimlig expansionstakt måste kommunen lägga några planer på is och skrota någa. I papperskorgen lägger  vi idéerna för Hammaren och Fågelsången!

Här är länk till Per W:s hemsida med kartor och fakta:
http://www.akerutveckling.se/Hammaren%20och%20andra%20byggprojekt/Hammaren%20och%20andra%20byggprojekt%20i%20Mariefred.pdf

5 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Notera att min sammanställning så har jag inte räknat in "Gripsholms hagar" som snart ligger som FÖP.

En av arktikterna som gjort den har skisser på detaljplaner. Där ryms nog 200-800 bostäder bara inom den prioriterade etappen. Intressenterna är Pax Marie (golfspelarnas markbolag, men som också har andra konkurrerande aktieägare), Kruus och Jonströmer.

Boverket och Länsstyrelserna propagerar för att kommunerna skall ha god planberedskap för att möta efterfrågan på bostäder. I Mariefred finns snart planer för flera hundra års befolkningsutveckling. Men planer är färskvara. En detaljplan som inte byggs klart på 10 år behöver ofta revideras eller kanske upphävas.

Anonym sa...

Intressant synpunkt gällande "att bevara stadskärnan".

Jag som är boende i Jagbacken skulle bli överlycklig om det byggdes idrottanläggning, simhall, fler dagis och en mataffär i direkt anslutning till Läggesta ute på åkern utanför Marielunds dagis. Mariefred växer ja, men inte med människor som bara ska vara inne i Mariefred. Stor majoritet här ute har sin gummisnodd spänd i Stockholm. Jag finner inte det så extremt lockande med centrala Mariefred som boende. Som besökare och konsument ja.

Problemet i Sverige har alltid varit: det är tydligen lagligt och helt OK att slå upp boenden var som helst utan hänsyn till kommunikationer och aktiviteter/passning av för barn. Det brukar heta: "Det kommer" "Här kommer det att blomstra"
Tider ändras, ges inte förutsättningar för bra boenden kommer folk inte att köpa. Här har vi/ni möjligheten att tänka på detta. Bevara stadskärnan är hur enkelt som helst, skapa förutsättningar för underbart boende runt omkring.

Anonym sa...

Det är för lätt att få bygga utan ansvar för kommunikationer och omsorg/kommunikationer i Sverige.Dag Bremberg sa...

Ja, givetvis måste det växande Jagbacken/Marielund få en affär, ytterligare en förskola och en skola m.m. Men när området först planerades fanns inte ens ett dagis, det fick vi strida för och kommunen fick sen köpa loss dyr bostadsmark. (Suck.)
Det är det stora problemet i vår kommundel, att det finns starka ekonomiska intressen av att bygga bostäder, men ingen vill investera i infrastrukturen. Det är givetvis kommunens ansvar att ha en hållbar planering. Lite bättre har det blivit men vi har en lång väg kvar. En förutsättning för att det ska fungera är också bättre tågtrafik, fler bussar, fler p-platser - men också fler arbetsplatser på orten, alla kan inte tågpendla t Sthlm.

Per Wedlin sa...

På norra sidan av Mariefredsvägen i detaljplanerna för "Södra Årby" är planerat för ett områdescentrum med 800 m2 affärslokaler. Där finns också inritat ett större område närmast vägen för idrottsplats och skola. Detta är ännu bara skisser och jag vet inte när det kommer ut ett samrådsförslag. Konjunkturen är ju sådan nu att Lundbergs/Mellqvist nog inte gör sig någon brådska.

De flesta kring Mariefred har sitt stora centrum i Stockholm och sitt lilla i Mariefred - inte i Strängnäs. Ett gemensamt intresse är dock att få pålitligare, tätare och billigare järnvägstrafik. 2017 skall dubbelspåret genom Strängnäs vara klart och citybanan klar. Då skall det gå att köra 15-minuterstrafik när det behövs. SJ måste också få konkurrens. Annars kommer inte den nya spårkapaciteten att utnyttjas och priserna kommer inte att sänkas.