onsdag 23 januari 2013

SJ skickar SMS...


"Tack för att du har kontaktat oss.
Vi är ledsna för att du har råkat ut för en försening och uppskattar att du tagit dig tid att begära ersättning.
Restidsgarantiersättning på två sättOm Trafikverket eller andra järnvägsoperatörer orsakat förseningen eller om du begär kontant ersättning, ersätter vi enligt branschstandard och med den nivån som EU föreskriver.
Om en större del av förseningen orsakats av SJ och om du väljer ersättning i form av värdebevis, ersätter vi med ett högre belopp än vad branschstandarden ger. SJs restidsgaranti innebär att du får tillbaka en del eller hela biljettpriset i form av kontanter eller värdebevis.
Nedan visas de resor där ingen ersättning utgår.
Eftersom ingen av nedanstående resor faller inom vår Restidsgaranti eller inom EU-direktivet kommer ingen ersättning att utgå.

Avser resa 2012-12-05. 

Med vänliga hälsningar

SJ AB

Kortfattad beskrivning av bedömningsgrund av förseningar:

-          När SJ orsakar försening får du ersättning enligt vår Restidsgaranti. Redan efter 30 minuters försening ersätter vi dig i form av värdebevis. Efter 60 minuters försening, enligt den lagstadgade EU-nivån alt värdebevis.
-          Om Trafikverket, eller annan järnvägsrelaterad part, orsakade förseningen får du ersättning i form av kontanter efter 60 minuters försening, enligt den lagstadgade EU-nivån.
-          Om något oförutsett utanför SJs (och övriga järnvägsrelaterade parters) kontroll orsakade förseningen utgår ingen ersättning.

-          Då ersättningsformen (värdebevis eller kontanter) beror på vilken part som orsakade förseningen, innebär detta att SJ ibland ersätter dig med en annan ersättningsform än du valt.
-          Värdebevis kan användas som betalning av en ny resa med SJ, hela beloppet måste användas vid ett och samma bokningstillfälle. 
-          Den del av en resa som betalas med värdebevis har inte något återköps- eller ombokningsvärde, vilket betyder att den del av resan som betalas med värdebevis inte kan ombokas eller återbetalas även om biljetten i sig är omboknings- eller återbetalningsbar.
-          Ersättning för resa betald med kundnummer styrs av hur företaget avtalat om hur ersättningen ska betalas ut från SJ.
-          Ersättning beräknas på SJs del av biljettpriset och omfattar inte eventuell Resplusdel.
-          För dagtåg och nattåg gäller olika regelverk.
-          För mer information om vår restidsgaranti se www.sj.se"

Inga kommentarer: