söndag 27 januari 2013

Poltik + kyrkan = inte sant

När debatten i det sekulariserade Sverige handlar om hur kyrkans roll inte ska blandas ihop med skolans eller den offentliga verksamheten i övrigt - då försöker Strängnäs kommuns ledning i stället söka någon slags historisk koppling.
Modern demokrati, öppenhet, religionsfrihet, respekt för nysvenskar och människors olikheter  - nej, sånt passar inte i Strängnäs. Här ska biskopen hålla en särskild "fullmäktigepredikan" för politikerna. Vad han kan ha att säga till politikerna som inte kan sägas i öppna sammanhang kan man undra. Man kan också undra varför politikerna i just Strängnäs skulle ha särskilt behov av att få en predikan från just Svenska kyrkan.

Svaret får vi i Strängnäs tidning: eftersom Strängnäs kommun ligger i centrum av Strängnäs stift. Ja, det är sant, det var förklaringen från fullmäktiges ordf Lotta G (S).

Man kan undra varför vi som är politiskt engagerade inte skulle kunna gå själva i kyrkan - vilken kyrka som helst, eller synagoga eller moské. Jo, det kan vi förstås, men sannolikt är det få som är regelbundna besökare i Domkyrkan. Denna gång belönas de som kommer med en måltid, som jag antar att skattebetalarna står för.

Det främsta problemet med detta är inte att kommunledningen signalerar till medborgarna att de är konservativa traditionalister som lever i en bubbla långt från medborgarna. Nej, den uppfattningen har tyvärr många i vår kommun redan.
Det värsta är att de folkvalda ledamöter som råkar vara muslimer eller judar inte kan vara med om en gudstjänst i den kristna kyrkan. De blir därmed utestängda. Den muslimska S-kvinna som för några år sen försökte framföra invändningar blev ganska illa behandlad och finns inte längre kvar som fullmäktigeledamot. På det sättet kan man signalera att det som önskas i Strängnäs kommun är politiker som stämmer med den gamla normen, från den tid då kyrkans män utövade ett osunt inflytande i skandalomusade "Sjövinkel".

Det behövs att nya, friska vindar får blåsa in genom fönster som vi kan öppna i kommunhuset!


2 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Traditionerna i Strängnäs verkar leva

http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=56856

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.