torsdag 31 januari 2013

Demokratin - utveckling eller insomnande?
En avdemokratisering kan komma smygande, genom små justeringar av viktiga detaljer i strukturerna. Utan att någon egentligen vill det, kan demokratins institutioner även förlora sin inre bärighet och sina normer på grund av att den kritiska bildningen försummats eller genom att ledare medvetet eller aningslöst missbrukat folkets förtroende.
(Från Demokratiutredningens slutbetänkande, En uthållig demokrati, SOU 2000:1)

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Planen kan läsas på

http://www.akerutveckling.se/nedre_hammaren/DP_Hammaren_Nedre_Samrad_20130129.pdf

Skall senare även läggas ut på kommunens hemsida.

Protokollet finns på http://strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll1/
Klicka på Plan- och byggnämnden, januari, protokoll PBN-2013-01-29. Mariefredspartiets reservation finns på sid 13 i pdf-dokumentet.

Yttranden till kommunen kan skickas till

plan-ochbyggnamnden@strangnas.se