onsdag 30 januari 2013

Demokrati är ett rörligt mål

Bra citat fr Forskning.se:


"Uppfattningen om vad som är demokratiskt och inte är något som hela tiden förändras. Men diskussionen om demokratin är viktig i sig själv. Om diskussionen avstannar, kan det tyda på att ingen längre tycker frågan är viktig — något som i sig kan vara ett tecken på ett odemokratiskt samhälle..
 Det är viktigt att alla är överens om vilket system som ska användas, och vilka viktiga undantag som bör gälla. Är det till exempel rimligt att 51 procent av invånarna i ett land kan bestämma, att de övriga 49 procenten av befolkningen inte ska få vara med och rösta nästa gång det är omröstning?”

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Svaret är otvetydigt NEJ! Det är inte rimligt. Därför är också lagen kring hur kommunerna ska styras helt annorlunda mot hur riket får styras. Ändå råder det i Strängnäs kommun de facto ett rent och lagvidrigt majoritetsstyre och jag har sagt det förr: oppositionen borde dra konsekvenserna av denna faktiska situation och lämna sina kosmetiska platser i nämnder och styrelser för att verkligen kunna få igång en verklig diskussion om vad ett parlamentariskt demokratiskt styrelseskick innebär, såsom kommunallagen beskriver det.

Per Wedlin sa...

Ja, Mats. Det ligger något i det. Det vore en kraftfull demonstration.

Plan- och byggnämndens viktigaste beslut fattas inte i nämnden utan i Översiktsberedningen. Där sitter också en moderat i egenskap av andra vice ordförande i PBN. Det mesta tyder på att de i beredningen är överens med majoriteten om hur frågorna skall drivas. Att sedan övriga medlemmar i moderatgruppen, än mindre övriga partier i opposition, ges en annan bild är en annan sak.

Mycket är ett spel för gallerierna och stöder tyvärr en populistiska nidbild av politiker. Jag är inte insatt i de andra nämnderna men kan tänka mig att det går till på ungefär samma sätt där.

Dag Bremberg sa...

Mats, du har rätt i att det i praktiken är ett majoritetsstyre nu i vår kommun - och det stämmer att det är i motsättning till kommunallagens intentioner.
Per har också helt rätt i att beslutsfattandet ofta sker på annat håll än i de forum där alla deltagare är valda och alla förslag/beslut hanteras korrekt och protokollförs.
Men den klassiska frågan om man ska spela med eller hoppa av, besvarar jag i dagsläget med att vi spelar med ett tag till. Men vi försöker att inte bli de passiva politiker som Per antyder att det finns... Vi fokuserar på att kommunicera med medborgarna och ifrågasätta de strukturella bristerna i demokratin!

Christer Ståhl sa...

Hej Dag
En intressant frågeställning..Har läst kommunallagen ett antal gånger och kan ej hitta ordet demokrati någonstans.. Men detta skall ju inte förta möjligheten för alla att komma till tals,,
Nu vet jag att det inte var annorlunda då vi hade en "borglig" majoritet i denna kommun.. Under många år ställde jag mig samma fråga.. Att som Mats V. påstå att den nuvarande majoriteten är lagvidrig är nog att gå för långt..

Per Wedlin sa...

Sverige liksom alla andra demokratier är en konstitutionell demokrati, populärt ofta kallat rättssamhälle. Det innebär att såväl folkvaldas, regeringars och individers rätt. regleras av lagar. Dessa uttolkas av ett oberoende rättssystem.

Om en majoritet beslutar att Pelle i Kråkmoen skall bli av med sin gård är det ett demokratiskt beslut. Men antagligen inte enligt konstitutionen.