lördag 6 oktober 2012

Låt oss diskutera skatt seriöst!

I e-kuriren skriver en KD-politiker, som är arvoderad av landstinget för att bara vara i opposition, att kommun- och landstingsskatten går enbart till "politiker istället för den lila människan".
UPPDATERAT: Jag brukar undvika att nämna namn, eftersom det finns så många som googlar och hotar. Även bland politiker finns de som ägnar sig åt personangrepp i st f att diskutera sakfrågorna. Det finns också en anledning till personuppgiftslagen, PUL.

Om det vore som denna politiker beskriver skatterna så är de helt meningslösa, vi skulle kunna ta bort dem  helt, och så kan alla privatpersoners ökade inkomster gå till "den lilla människan". Nån som tror att det funkar så eller finns det en anledning till att vi byggt upp ett skattefinansierat välfärdssystem?

Visst görs det misstag, visst finns det politiker som får för höga arvoden och till och med fuskar, visst borde mer av skattepengarna gå till förskolor, skolor och annan kärnverksamhet.Men att hävda att skattepengarna skulle användas bättre om varje individ själv fick spendera dem, det är inte seriöst.
Ibland kommer såna här utspel, som måste benämnas reaktionära. Det finns personer inom KD som är både engagerade och seriösa, men det är svårt att i nuläget ha förtroende för hela detta parti.

För vanliga människor så spelar det ingen roll till vilken organisation skatten går; kommun, landsting eller stat. Om staten sänker sina skatter och samtidigt minskar stödet till kommunerna så kommer kommuner att höja sina skatter - och tvärtom. Det är på sätt och vis ett nollsummespel. Anders Borg kan sänka statliga skatter, men inte trolla bort behoven. 
Det viktiga är att pengarna används på ett förnuftigt sätt, och även om jag är kritisk så måste jag påpeka att det allra mesta av skattepengarna går just till "den lilla människan", dvs till barn i förskolor och skolor. Den här typen av tea-party-inspiterad skattehatar-retorik göder bara ett ökat politikerförakt.

UPPDATERAT: Oskar Reimer kommenterar klokt på e-kuriren:
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1570204-svenskt-skattehojarrekord-i-sormland

2 kommentarer:

Anonym sa...

Finns inget enkelt svar på skatt och användningen av skattemedel.
Men finns det en ’politisk strävan’ så kan samma peng ge olika resultat.
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5164427-hembakat-brod-passar-inte-i-skolmatsalen
Så redan här stämmer inte ett nollsumme resonemang.
Politik gör skillnad !

Dag Bremberg sa...

Ja, politik gör skillnad! Det viktigaste är hur kommuner/landsting använder de enormt stora skattepengarna; det är viktigare än om nivån sänks eller höjs med 65 öre. I synnerhet som det kan vara så att kommunalskatter höjs pga att statliga skatter sänks. Det är det som avses med att det kan bli ett nollsummespel.