onsdag 10 oktober 2012

Strängnäspolitiker bortser från problem

I Eskilstuna-kuriren försöker Fredrik L (FP) ge sken av att majoritetspakten uträttat massor av saker, utan att ange ett enda exempel. Han hävdar att "facit" är att det är fler som flyttar hit än härifrån!

Min kommentar:
Var detta det enda positiva Fredrik L kunde hitta? Då är majoritetspaktens resultat värre än det som jag kritiserat. Att försöka ta åt sig äran av att folk i 30 år har flyttat till vår kommun för att den ligger bra till och för att det uppförs nya  hus av privata byggbolag, det är faktiskt pinsamt.
Han borde vara mer bekymrad över att det är så många som flyttar härifrån, bl a beroende på missnöje med kvaliteten i de förskolor och skolor som han har ansvar för. (Givetvis spelar en mängd faktorer in.)
Han bör vara medveten om föräldrarnas kritik, även om han tycker att de har helt fel.
Hans påstående nu att ekonomin är välskött rimmar illa med de ytterligare nedskärningar inom skolans område, som han väljer att inte tala offentligt om.

Tidningens ledare sågar detta försök att sopa problem under mattan:

http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1573979-vilka-loften-har-hallits-och-vad-har-egentligen-lovats-

Inga kommentarer: