onsdag 3 oktober 2012

Nya nedskärningar på skolan

Dagens möte med kommunstyrelsen:
Ekonomirapport: Strängnäs kommun kommer att göra ett stort överskott, betydligt större än budgeterat.
(41 miljoner kr, eller efter engångsinsatser 32 Mkr).
Trots det beslutade majoriteten att tvinga fram ytterligare nedskärningar inom socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Men finns det utrymme för att spara mer? Båda nämnderna har fått snålare budgetar än de skulle fått om MFP fått styra. Faktum är att samtliga oppositionspartier ville ge en mer generös budget för framförallt skolorna.

Nu uppstår problem i majoritetens budget för att idéerna om att minska socialbidragen var orealistiska liksom förväntningarna på Thomasgymnasiets resultat. Och de ansvariga politikerna har inte insett detta förrän nu.

Då tvingar majoriteten fram besparingar som ska ske under november-december. För att åstadkomma besparingen under ett år (för BUN) krävs att ytterligare fem lärare får sparken, men om man ska uppnå den effekten på en eller två månader krävs helt omöjliga åtgärder.

Detta är bara ett exempel på hur man skapar onödig oro i skolorganisationen.
Det politiska ledarskapet kunde vara bättre.

Inga kommentarer: