tisdag 24 april 2012

Politikerföraktet värre i Strängnäs

När kommunfullmäktige ska fatta beslut om folkomröstning ang skolan, i enligt med folkinitiativet, då driver majoritetspakten igenom att beslutet ska skjutas upp.
- Jag vill först veta vilka alternativ jag kan rösta på, säger miljöpartisten som föreslår återremiss till valnämnden.
Jag lider av att se kära miljöpartister slingra sig på det här sättet. Se: http://webservice.se/ondemand/ Jag kan fatta att miljöpartiet, som profilerat sig på att förorda folkomröstningar, fick ett problem - ett av många - när majoritetspaktens ledning sa "njä, folkomröstning är för dyrt och krångligt och folk begriper inte komplexa frågor".
Kanske var det ett ogenomtänkt försök av MP att ta sig ur rävsaxen de sitter i. Men det som hände sen var att sossarna började säga till varandra: "ja, vi kör på återremiss". Flera av dem var ogenerat belåtna med att de därmed kunde förhala beslutet, kanske gladdes de åt att knäppa moderaterna på näsan och glömde att det egentligen handlade om skolbarn. Det är den snälla tolkningen.
Sossen som sa "vi står bakom de 90 procent som inte skrivit på folkinitiativet. Det är fullmäktige som bestämer" saknar insikt i den svenska demokratins uppbyggnad. Riksdagen har beslutat i enighet om en lag som säger att om 10 procent av medborgarna i en kommun begär folkomröstning så ska den genomföras. Fullmäktige är fråntaget rätten att fatta vanligt beslut i såna frågor. Endast om ärendet är helt tokigt kan det stoppas, men då krävs kvalificerad majoritet. Detta borde alla politiker känna till och respektera. Sen folkpartisterna och centerpartisterna plötsligt sagt att de också tyckte att frågan behövde återremitteras, så blev det alltså en sådan förhalning.

Men det är ju som David (V) och jag sa: först ska man besluta att genomföra folkomröstning, i enlighet med folkinitiativet och med lagen. Sen kan man utreda detaljerna. Att utreda alla detaljer om man inte vet om det ska bli en omröstning är ju helt bakvänt.
Alla vet att folkomröstningar alltid börjar med att politiker tar ställning till om de ska ske. Först därefter är det meningsfullt att diskutera hur de ska gå till.

Detta var så uppenbart ett sätt att förhala den demokratiska processen, så jag skäms. När fullmäktige blir en politisk teater så skäms jag. när det står i tidningen att de politiska revisorerna kritiserar hela kommunstyrelsen i vaga ordalag, så skäms jag.
När människor sägar tilll mig: "Du som är politiker, vad håller ni på med egentligen?" Då kan jag inte säga "det är de andra", utan vi får alla dela ansvaret och skammen.

När vi beslutade för sju år sen att bilda ett nytt parti så var det förstås för att vi såg att demokratin i kommunen inte fungerade bra. Sen när vi fick insyn insåg vi snart att det var ännu värre än vi trott.
Sen valet har det tyvärr blivit mycket sämre. Nuvarande kommunledning har stängt alla dörrar, när de får kritik eller vanliga hövliga frågor så slår de tillbaka med ilska mot budbärarna, tidningen eller oppositionen.

Men hur länge kan denna majoritet hålla ihop? Vad säger de som röstat på dessa partier, som nu verkar ha kursen helt inställd på att utan någon som helst dialog med brukarna eller andra driva igenom centraliseringar och storskaliga skolor och förskolor. Rimmar det med den politik som väljarna förknippat med MP, S, FP och C?

1 kommentar:

Pia Steensland sa...

All heder åt dig Dag! Tack för alla bra anföranden i KF och tack för att du inte ger upp kampen för att vår kommun ska ha en positiv utveckling!