tisdag 27 september 2011

Motion som fullmäktiges ordförande inte ville ta emot (!)

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UPPHÄVANDE AV BESLUT OM GATUKOSTNADER

Det beslut som tagits av kommunfullmäktige ang GKU har visat sig leda till oönskade konsekvenser. Det var knappast fullmäktiges önskemål att enskilda fastighetsägare, och hundratals sådana, ska drabbas så hårt att de känner sig överkörda, flyttar, protesterar högljutt på möten och i massmedier.
För att komma ur detta dilemma som ger kommunen dåligt rykte är det enklaste att ta bort gatukostnadsreglementet helt och hållet. Det behövs inget sådant så länge enskilda vägar får förbli enskilda. I nya områden kan avtalas att exploatörer som skall bygga bostäder också tar ansvar för de nya vägar som kan komma att behövas..

Yrkande:
Att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut om gatukostnadsreglemente.


Mariefred den 26 september 2011


Dag Bremberg Birgitta Elvingson
Ledamöter i kommunfullmäktige för Mariefredspartiet

2 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Varför fick den inte behandlas?

Dag Bremberg sa...

Ja, det kan man verkligen undra. När jag mejlat ordf Lotta så svarar hon att det behövs "beredning", "kopiering och utskick".
Men KF har beslutat att interpellationer INTE behöver lämnas in före sammanträdet.
KF-ordf har antingen inte läst arbetsordningen, eller väjer att nonchalera den.
Hur som helst så är det inte ett agerande som man förknippar med "demokrati och öppenhet", det mantra som samma person använde vid sitt inledningsanförande i måndags.