onsdag 28 september 2011

Interpellation som fullmäktiges ordförande inte ville ta emot (!)

INTERPELLATION TILL KOMMUNALRÅDET/
ORDFÖRANDEN FÖR ”NÄMNDEN FÖR HÅLLBARUTVECKLING”

ÅTERVINNING
Jag och andra har vid ett flertal tillfällen ställt frågor om systemet för återvinning som saknar helhetstänkande och tydlig ansvarsfördelning.
Ansvaret för hållbar utveckling måste vara politiskt och det går inte att skjuta det till Sevab.

Exempel på brister för närvarande:
Det är för få återvinningsstationer.
Det är för få stationer som tar emot t ex plast och batterier.
Det är för dålig ordning på stationerna, med överfyllda containrar, skräp etc.
Det är olyckligt att så många kör bil till återvinningscentraler.
Det är för dålig ordning på återvinningscentralerna.
Det är helt oacceptabelt att människor luras att lämna källsorterade plast- och pappersprodukter i kärl vars hela innehåll blandas och går till förbränning.

Det bör redovisas tydligt hur olika material ska återvinnas. Det bör redovisas för fullmäktige vilka alternativ som finns och vad de medför för kostnader resp intäkter.

Jag undrar:
1. Hur hanteras olika material, vart transporteras de, vad kostar hantering och transporter, vilka intäkter kan de ge?
2. Varför har det ansvariga kommunalrådet inte lyckats få någon förbättring, nu när över ett år gått sen valet.
3. Vad avser kommunalrådet att genomföra?
4. När kommer förändringarna att vara verkställda?

Dag Bremberg
Ledamot i kommunfullmäktige för Mariefredspartiet

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Dag!
Du verkar blanda ihop Åtevinningsstationer och Återvinningscentraler. Kommunen/SEVAB ansvarar för de senare, återvinningsföretagen och -organisationerna för de förra.
Återvinning är först och främst varje tillverkares ansvar för sin produkt, dess förpackning och återvinningen av dessa. Varje konsument betalar en slant vid produktköpet som finansierar de olika återvinningsföretagen (ÅF), vars ansvar det således är att ställa ut återvinningscontainrar. Kommunernas ansvar för dessa inskränker sig till att anvisa lämpliga platser för containrarna. ÅF har - såvitt jag förstår inskränkt sig till att ställa ut containrar på orter med minst 900 invånare. Däremot har SEVABs styrelse (emot min uppfattning eftersom jag befarar att ÅF gärna tar SEVABs initiativ till intäkt för att vältra över sitt ansvar på kommunerna), beslutat sig för att "hjälpa" ÅF genom att också sätta upp en återvinningsstation i Härad. Den stationen är alltså en kommunal angelägenhet (gm SEVAB).

De enda brister av dem Du radar upp i interpellationen som faller inom kommunens ansvar är således de som rör återvinningscentralerna vid Kvitten och Läggesta samt den återvinningsstation som finns i Härad.

Jag förstår att KFO inte gärna ville ta emot interpellationen av ovannämnda skäl, och det ska bli spännande att se vad Kommunalrådet Askerstedt svarar.

Dag Bremberg sa...

Mats, det där var en helt meningslös, magsur kommentar. Jag blandar inte ihop centraler med stationer. Jag är väl medveten om skillnaden, och vilka beslut kommunen tagit gällande återvinning, sophantering etc.
Jag är också väl medveten om att det finns politiker som med ryggradsreflex ropar "det är inte vårt ansvar" och stoppar huvet i sanden. Till dem hör dock inte KF-ordföranden eller NHS-ordf. Frågorna har diskuterats på flera KF-möten i år, efter din pensionering, och ingen har hävdat att de skulle vara irrelevanta.
Alla problem som berör många medborgare och/eller påverkar miljön har vi kommunpolitiker ansvar för att se till att de löses. Det spelar ignen roll om lösningen innebär att kommunen måste ha dialog med statliga myndigheter, andra kommuner, privata företag eller ideella organisationer. Vi som är aktiva politiker kan inte stoppa huvet i sanden.

Dag Bremberg sa...

F ö har du fel, Mats. Kommunen har satt upp stationer även i Länna och Edsala/Kalkudden. (Placeringarna kan och bör diskuteras.)
Du borde också ha läst kommunens renhållningsplan, där det bl a står:
"Kommunen ska utöva tillsyn över all avfallshantering i kommunen, oavsett om ansvaret
ligger på den enskilde individen, ett privat företag, en producent eller på kommunen."

Mats Werner sa...

Givetvis har Du rätt, Dag! Kommunens renhållningsplan var det länge sedan jag läste..... Tillsynsansvaret, visst! Och Edsala/Kalkudden och Länna kom antagligen till efter min tid men är i mina ögon lika illa ur det strikta ansvarets synpunkt. Istället för att kommunen ger sig på staten och kräver att ÅF fråntas möjligheten att välja storlek på ort för att ställa ut ÅS, så ger kommunen ÅF walk-over, och det ger fel signaler i slutändan. But Good Luck anyway!