måndag 3 oktober 2011

Motion om tvångsanslutning till Sevabs VA-nät

Ändring av villkor för VA-anslutning

Konsekvenserna av besluten om tvångsanslutning av flera tusen hus till Sevabs system för vatten och avlopp är inte tillräckligt övervägda.

För det första vore det i strid med FN:s och EU:s principer om individers rättigheter kontra myndigheter att utan samråd tvångsansluta alla med hus i ”omvandlingsområden”, oavsett om de har fungerande, godkända avlopp och egna vattenbrunnar.

För det andra vore det orimligt hårt att tvinga enskilda människor att ta 100 % av kostnaden för investeringar som är politiskt beslutade och politiskt motiverade (”miljöskäl”).

För det tredje vore det ytterst oklokt att genomföra ett så omfattande projekt utan att ha något tak för kostnaderna. Om allt ska övervältras på fastighetsägarna, utan någon fastställd maxavgift, så kommer kostnaderna att skena. Sevab och entrepenörerna kommer inte ha något incitament att hålla igen eller välja billiga lösningar. Det kan innebära att enskilda får kostnader som kan komma att uppgå till 400-500.000 kr.

För det fjärde vore det samhällsekonomiskt vansinnigt att driva igenom alla dessa stora projekt utan att överväga alternativ. För sådana här mångmiljonbelopp (cirka 400-800 Mkr) skulle vi kunna göra betydligt klokare investeringar, för ett hållbart samhälle.
Till exempel skulle vi kunna satsa på separationstoaletter och lokala reningsverk/våtmarker - som tar hand om kväve även från åkrar och skog.

Om en ny, opartisk utredning skulle visa att VA-anslutning i vissa områden är den mest kostnadseffektiva och för miljön bästa lösningen, så bör det göras på ett mindre brutalt sätt. Det bör absolut finnas ett tak för anslutningsavgifter och en respit för anslutning (t ex tio år för hus som enbart används som sommarstugor och som har godkända avloppssystem).

Yrkande:
Att kommunfullmäktige omprövar beslut avseende VA-anslutning för så kallade omvandlingsområden.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra initiativ Dag !

I botten av detta står bankerna beredda att låna, det vill säga att erbjuda skulder. Sedan skall låntagarna betala ränta till banken. Banken har inte bidragit med något utan skall bara inkassera ränta.

Det mest extrema exemplet är USA och den bolåne-bubbla som nu gjort att miljoner amerikaner nu bor i bilar, tält och husvagnar, samtidigt som husen står tomma.

På vägen får mäklare och hustillerkare jobb och tycker det är bra. Men vad blir slutresultatet ? Ett samhälle med små resurser för skolor, besparingar i sjukvård och omsorg. Vem vill verka i ett sånt samhälle ?
Kortsiktiga vinster förblindar. Vi ser redan tendenser i Strängnäs.
Bygglobbyn är överrepresenterad. Till och med ett kommunalråd var mäklare (FP) och (C) har kopplingar till bygg. Det ger en inrikning och positiv behandling för bygglobbyn.

Det finns igen saklig grund för ett VA-system efter SEVAB’s modell.
Varken mijömässigt, tekniskt eller ekonomiskt.
Sedan tycker jag att det sätt som SEVAB kommuniserar sina kunder är
oförskämt och nonchalant. SEVAB’s styrelse måste agera.
/xyz