onsdag 17 augusti 2011

Villaägarna skriver till regeringen

I ett brev till bostadsminister Stefan Attefall kräver nu Villaägarnas förbundsdirektör en lagöversyn. "I Strängnäs (dvs Mariefred/Läggesta) krävs exempelvis en familj på drygt 740 000 kr av kommunen."
http://www.villaagarna.se/Press/Nyheter/Stoppa-systemet-med-kommunala-gatukostnader/

9 kommentarer:

Anonym sa...

Fast jag undrar lite. Om kommunen står för hela väg och vatten. Får kommunen då tillbaka något för värdeökningen på fastigheten vid eventuell försäljning i framtiden? Jag förstår helt att de sommargäster som är kvar inte vill ha några större kostnader. Men jag känner en hel del familjer som flyttat dit med tanke på att det snart blir kommunalt vatten och väg.

Anonym sa...

Allt är utformat efter nybyggnation,
etablerad bebyggelse missgynnas.
Detta kan inte vara en slump.
Den här typen av 'badwill' lockar inte medvetna köpare till kommunen...

Anonym sa...

Men nybyggarna betalar för vatten och väg inbakade i tomtpriser. Tror inte att inflyttare tycker att det är så konstigt att de som redan bor där är med och betalar.

Anonym sa...

Finns det ett rimligt pris mellan ingenting och 740.000 ?
Allt är inte svart eller vitt,
det är den enkla synpunkten som
man kan undra över varför kommunen inte ser.
Sedan borde betalning kunna ske vid etablerade hus försäljning.
Det skulle inte drabba pensionärer bland annat.
Rimliga och vetta krav.

Katharina sa...

Dag: En fråga som berör väg men inte detta inlägg.

Finns det något beslut i Strängnäs kommun om att det ska vara 30 utanför skola och förskolor? Någon nämnde att det finns ett sådant. I så fall varför gäller inte det utanför Marielundsvikens förskola med 75 km/h på ena sidan och 40 km/h på andra? Har du någon aning?

Anonym sa...

Katharina,
Den anlagda rondell ger utsläpp från bromsbelägg vid inbromsning och avgaser vid acceleration.
Lösningen är att ta bort rondellen och att trafiken leds via gamla södertäljevägen till all bebyggelsse.
Trafiken på väg 223- infarten till Mariefred- kan rulla med minimala utsläpp förbi dagis.
En modern, miljövänlig och säker lösning.
Rodeller och hastigets förändringar ger utsläpp.
/xyz

Dag Bremberg sa...

Hej!
1. Vi får inte glömma att de boende och fritidshusfolket i dessa områden INTE har begärt att bli av med sina vägar och att få dem asfalterade. Om de hade velat det så hade de kunnat asfaltera själva (men det är inte särskilt smart på gamla grusvägar). Så att kräva att människor ska betala för åtgärder som de inte önskar är inte rimligt.
1. Ang förskolan: det finns ingen regel som säger att det måste vara 30 vid alla förskolor o skolor - fast jag alltid förespråkat det, och det är det vanliga numera. T. ex vid Nyponet. Vid Marielund är en del av problemet att kommunen inte tagit över vägen fr exploatören, därför inget övergångsställe, men huvudproblemet är att Trafikverket (fd Vägverket) anser att det ska vara minst 70 på vägar som inte går genom "tätbebyggt" område. Verket är inte ett dugg flexibla utan fast i teorier om rondeller och ineffektiva "farthinder".

Anonym sa...

Det finns redan vägar som är betalda. Vad kommunen nu vill göra är en ombyggnad av befitliga vägar.
Har berörda fastighetsägare runt torget i Mariefred betalt något för att kommunen har lag sten på torget, en ombyggnad.
Har fastighetsägare betalt ombyggnad av gator i Strängnäs?

Etablerade fastighetsägare borde rimligtvis få skuta på betalning till ägarbyte och försäljning.
Nya villaägare får inte en räkning efter ett år om att betala VA och gata.
Samma sak, vid ägarbyte sker betalning.
Rimligt och det visar på hänsyn mot skattebetalare.
Strängnäs kommun visar på ett aggresivt och onyanserat betende mot
etablerade fastighetsägare.

Sevabs avgiftsmodell baseras på yta ?
Varför tittar SEVAB på hur stor gräsmatta som fastighetsägaren har för att bestämma avgiftens storlek?
Det borde vara samma avgift för alla fastighetsägare.

Speciellt utformad för nybyggnation-missgynnar etablerad begyggelse.
/xyz

Dag Bremberg sa...

XYZ har rätt, syftet är att stimulera nybyggnation. Exploatörerna gnuggar händerna, den lille mannen får betala utan prut.
Vad tomtytan har med anslutningen att göra man kan verkligen undra!
Det är ju dessutom så att den som har en stor tomt får betala mer för att gräva ner ledningar på tomten.