lördag 20 augusti 2011

Protester och TV-reportage

Idag, lördag, hölls det som nog är det största folkliga mötet i kommunen, i alla fall under min tid. Omkring 400 personer trängde ihop sig i Mariefreds skolas matsal, det var medlemmar i Edsalas och Kalkuddens samfälligheter och en panel bestående av politiker och en tjänsteman.
Den sistnämnda redovisade ett nytt förslag som tagits fram i kommunhuset efter de protester som varit den senaste tiden. Förslaget innebar att Frönäsvägen som går igenom dessa områden skulle tas över av kommunen, "till hälften", samtidigt som vägen skulle breddas, förses med separat gång- och cykelväg samt belysning.
Förslaget visade sig vara långt ifrån genomtänkt, då den ansvariga tjänstemannen inte ens visste namnet på vägen. Ridå! Hon visste uppenbarligen inte heller att nämnda väg redan försetts med cykelbanor. Visserligen fick dessa gärna vara bredare, men det storslagna miljonprojekt som skissats fram i kommunhuset är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Kommunen har ju väldigt svårt att komma igång med byggande av de cykelbanor som planerats i många, så att tvinga fram byggandet av en bana endast här ute verkar inte genomtänkt. Börja i så fall med en cykelbana på Ärnäsvägen och gör en mindre breddning av Frönäsvägen! Både kommunen och fastighetsägarna slipper konflikter och sparar massor av pengar om förvaltningen börjar med en dialog med dem som bäst känner dessa områden - och som berörs mest!

Strängnäs kommuns behandling av sina medborgare och fritidsboende har också uppmärksammats i ett reportage i Rapport igår. Inte särskilt smickrande för kommunen och dess ledning...
http://svt.se/2.22620/1.2507589/maste_betala_over_740_000_kr_for_vagupprustning?lid=puff_2507589&lpos=rubrik

12 kommentarer:

Anonym sa...

Would like to mention that your comments where great at the meeting today,we need a few more people that are engaged with enthusiasm like Börje hult, to make a difference,the changes and plans for Kalkudden and Edsala are for all the reasons........

Anonym sa...

The wrong reasons

Anonym sa...

Not even to mention the financial costs,to the many that are already pensioners, and to us that are younger still working,trying to pay off debt not increase it.

Environmental issues on the area,to make the road wider,
Safety issues when the road is widened,will that increase the speed limit? That will impose greater risk to road users especiallty cyclist.

There are so many issues that have be overlooked, that where not mentioned,because like all in power in the end they focus on more, when less is actully more.......

Anonym sa...

Det blir tydligt att kommunen planerar utifrån sina behov och planer.
Vad boende har behov eller önskar kommer aldrig fram i planering.
Det får framföras som kritik.
Kommunen blir sig själv närmast, vi blir skattebetalare.

Hoppas alla partier nu tar till sig att ombyggnad av vägar stoppas och att Sevab’s egna lösningar stoppas.
Nu behövs fakta och alternativ innan beslut fattas.
/xyz

Per Wedlin sa...

Kommunens hantering av Edsala-Kalkudden är ett praktfiasko. Presentationen i lördags måste ha varit pinsam.

Frönäsvägen som skulle breddas till 6,5 m bussen är redan 6,5 m. Så vad?

Man bör undersöka alternativet att förbättra befintlig cykelstig mellan Mariefred och Strandbadet. Från Tredje backe skulle det vara fördelaktigt att göra en ny gren som ansluter till Frönäsvägen strax väster om Edsala gård. En sådan dragning blir genare och vackrare än att bredda befintlig väg.

Separata GC-vägar med natur på båda sidor är attraktivare för trafikanterna. Det visuella ingreppet i landskapet blir också mindre än när bil- och GC-väg är ihopbyggda. Det kan bli dyrare och svårt att hitta fri mark för sträckningen men där det går så bör detta vara förstahandsalternativet.

Anonym sa...

Vad jag har väntat på är en lösning geom Mariefred och en kringfart.
Vore inte det mer angeläget med en förbifart Mariefred mot Stallarholmsvägen. Från Lugnet förbi Hammaren till Villiamsro.
Det vore en stor avlastning för genomfart i Mariefred.
Sedan kan det vara Transportsytrelsen eller vad det för tillfälliet heter
som har ansvar för den biten, men ändå.
Kommunen får väl titta på behov och förhandla om en uppgörelse.
/xyz

Dag Bremberg sa...

Per, väldigt bra att du kontrollmätte. Det är ju fascinerande att kommunens tjänstemän inte gjort det innan de hävdar att det behövs en "breddning" till 6,5 m.
Möjligen kan det vara önskvärt med en verklig breddning av vägen längre in i området, men alla åtgärder bör då göras med största möjliga hänsyn till boende, naturen och kostnaderna.

Dag Bremberg sa...

xyz? Skriv gärna ett namn! Ett svar ändå: När Trafikverket (som samhällsbyggnadschefen fortf kallar Vägverket) utredde och analyserade trafiken genom Mariefred för fem år sen, så var slutsatsen att problemen, främst vid skolan, inte kan lösas genom s k genomsilning eller genom att bygga en led utanför stan, som ett fåtal kommer använda. Det blir mycket dyrt och innebär längre körsträckor, ökad bensinförbrukning m.m. Slutsatsen är att det inte bör byggas mer öster om staden.
(Det innebär inte att kommunen ska försöka hindra folk att bo permanent i fd fritidshus. Det medför inga stora problem.)

Per Wedlin sa...

Edsala-Kalkuddens geografiska läge gör att det inte är ett lämpligt område för utbyggnad. Att få Trafikverket att betala en flera km lång förbifart är nog omöjligt. Skall den byggas så får den betalas av kommunen. Om man inte försöker få fastighetsägarna i Edsala-Kalkudden att betala den också!

Mycket bättre är att bygga väster om Mariefred där Läggesta är knutpunkten.

Anonym sa...

Vi vill inte har förändring, Var finns det mer att diskutera
Man bara ger kommun hopp.

Diskutera om att förvara,Kalkudden och Edsala

Kommun bli lika trött

Anonym sa...

Min synpunkt på en förbifart var kopplad till kommunens heta önskan att bredda vägar och omvandla Edsala/Kalkudden. Då borde trafiken öka och då behövs en ny utredning om hur mycket trafik som kommer till.
Sedan beror anslutningar mot Mariefred på om inte tredje backe och delar
Av Mariefred skulle finna förbifarten snabbare.
Alla resonemang måste föras mot rätt bakgrund. En gammal utredning med nya förutsätnningar ger inte en rimlig bild.
Vad Trafikverket tycker om vägbyggnad med nya in-data borde de få svara på själva.
Per W. gjorde vad kommunen borde gjort, mäta vägredd och se att vi har en kantmarkering.
Jag personligen tycker att våra vägar fungerar bra som det är nu.
Sedan VA biten borde utredas innan något mer blir beslutat.
Håller en låg profil, hoppas inte det hindrar kommentarer.
/xyz

Per Wedlin sa...

Ev förändringstryck måste komma inifrån och hanteras inom föreningarnas demokratiska system.

Det finns säkert många olika åsikter i många olika frågor i Edsala-Kalkudden men kommunens hantering nu får snarast liknas vid ett invasionsförsök. När hus och hem hotas då sluts leden på det sätt vi såg i matsalen i Mariefredsskolan.