onsdag 31 augusti 2011

Den toppstyrda skolpolitiken

Intressant inlägg av en miljöpartist som kliver av:
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1168525-demokratin-skymfas-i-strangnas?articleRenderMode=article_full_discussion

Min kommentar:
Bra att en miljöpartist vågar säga som det är! Tyvärr har vi sedan valet sett att det partiet sedan det efter valet bjöds in i majoritetsalliansen tystnat fullständigt. Som politiskt vald får man inte glömma att fråga sig: vilken politik har väljarna gett stöd, vilka representerar jag, vilket anvar har jag?
Strängnäs kommun har varit oerhört passiv på det miljöpolitiska området - precis som på det skolpolitiska. Det har inte blivit ett dugg bättre sedan valet. De partier som har ambitioner att utveckla dessa områden, med utgångspunkt i medborgardialog - sitter i opposition idag. Men vi kommer att ta initiativ och lägga förslag!

Politiken måste utgå från medborgarnas behov och då främst barnens. Därför måste politiker lyssna, samtala och lyssna igen. Först när man har genomfört en bred och djup medborgardialog och fått olika alternativ utredda kan vettiga beslut tas. Politiker ska inte inbilla sig att de är något slags experter, som vet bättre än alla berörda.
Dett borde vara självklarheter. Men så är det inte i vår kommun, än. För att det ska ske en positiv utveckling krävs att vi politiskt valda vågar säga ifrån, ibland säga att "kejsaren är naken". Att spela med, dricka sitt kaffe, äta sin macka och ta sitt arvode innebär att man blir en "nyttig idiot".
Jag har mött många bra miljöpartister men nu är jag djupt bekymrad över vad som sker i vår kommun med den märkliga allianspakten.

Fortsätt gärna debatten!

Inga kommentarer: