tisdag 21 juni 2011

Våga välja!

Politik - när den fungerar - handlar om att vilja och att välja.
Kommunpolitiker som känner sitt ansvar som folkvalda och utgår från medborgarnas behov borde våga prioritera kärnverksamheterna, skola och omsorg. I Strängnäs kommun är det tyvärr så att nedskärningarna fortsätter. Under fyra år har vi sett ett ras för bl a lärartäthet, personaltäthet inom förskolan och fritids.
Nästa års budget - som klubbades i går kväll av majoriteten - innebär att endast 1 procent mer än i år ges till barn- och utbildningsnämnden. Det innebär i praktiken att ännu fler lärare kommer att sparkas ut, fler klasser kommer att slås ihop och som en konsekvens att fler föräldrar kommer att flytta sina barn till fristående skolor.
Nedskärningarna 2012 blir kanske inte så stora, men vi har redan passerat smärtgränsen.

Det skulle inte behöva bli så här. Det finns stora möjligheter att prioritera annorlunda. Majoritetens beslut innebär att kommunstyrelsens egen administration ska få göra av med 15 procent mer än i år! Det innebär fortsatt tillväxt av de politiska kostnaderna och den centrala administrationen, inklusive konsulter.

MFP hävdar - liksom f ö även M och SP - att det går att spara cirka 20 miljoner kronor på administrationen.
Vi vill lägga nästan hela beloppet på mer personal inom förskolan, skolan men också ett mindre belopp (3 milj kr) f att få något mer personal inom äldreomsorgen.
Utrymme för andra satsningar finns det inte 2012. Vi vågar välja.

Inga kommentarer: