torsdag 23 juni 2011

"Mariefredspartiet vill lösa alla problem"

Artikel i Måsen idag med vissa komiska poänger.
Apropå de planerade nya bostadsområdena med båtbryggor, båtklubbens påtvingade flytt av en båthall, behovet av fler båtplatser, vinterplatser samt Promarinas önskemål om fler gästbryggor och ombyggnad av hamnplanen:

Ta ett helhetsgrepp! Det är hög tid att utforma en plan för det som är Mariefreds viktigaste tillgång, sjösidan, inklusive småbåtshamnar, bad, kajer, strandpromenader och andra önskemål. I andra kommuner har man utarbetat bra "blåplaner".

Vi i MFP hävdar att samhällsplanering är en skyldighet som kommunen har. Det innebär bl a att när kommunen gör detaljplaner för nya bostadsområden måste man planera för infrastruktur, inklusive förskolor, cykelbanor, p-platser, idrottsanläggningar, busshållplatser, bad och båtbryggor m.m.

Det borde vara ganska självklart, men i vår kommun finns det några moderater och folkpartister och numera tydligen miljöpartister som tycker att kommunen ska blunda och avstå från helhetstänkande i planeringen. Den som bosätter sig i de nya områden som marknadsförs med att det ingår bryggplats, ska själv "ta ansvar" för att hitta en vinterplats åt sin båt.

Moderaternas ledare i Mfd säger i Måsen:
"Mariefredspartiet vill lösa alla problem åt alla människor". (Smickrande)
"Det är upp till människor att agera lite, inte bara bli matade."
Och så nämner han att hans bekanta låter transportera sina båtar till Norrköping eller Västerås, där de sköts av varv.

Det är knappast det vanliga att Mariefredsborna låter transportera sina båtar till varv mer än tio mil bort.
Och varför ska vi hindra dem att lägga upp sina båtar i närheten så att vi undviker onödiga vägtransporter och kostnader?
Vill verkligen M och FP säga nej till att Mariefreds båtklubb ska få utvidga sitt område och lägga ut fler bryggor? Vill de också säga nej till nya bryggor (och kanske en pir/mudderholme/vågbrytare) mellan Kölnholmen
Strandrestaurangen?
Är vissa i M och FP så extremliberalt livrädda för samhällsplanering att de kommer att hindra en positiv utveckling av Mariefred som hamnstad och besöksmål för båtägare?

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Eftersom ProMarina disponerar hamnkajen i Mariefred är det väl inte osannolikt att man söker nya inkomstsätt och erbjuder vinteruppläggningsplatser på kajen. Det är dock inte alltför länge sedan det var den ordinarie vinteruppläggningsplatsen och med hävdens rätt lär man inte kunna hindra att detta återuppstår. Vilket är roligast ur RAs synpunkt: sommarbryggor eller vinterschabrak?

Per Wedlin sa...

Enligt båtklubben finns det ca 45 lediga vinteruppläggningsplatser på deras område i Tredje backe. Så den bristen är inte akut. Men efter att alla nya hus byggs så blir det troligen brist. Däremot finns inga lediga bryggplatser.

Som bekant tillkom Tredje backe i samma svep som Gripsholms värdshus byggdes om. De vill nog inte ha vinteruppläggning där igen.

Det är inte säkert att det behövs någon bryggutbyggnad i Mariefred om båtklubben får bygga ut i Tredje backe. Att lägga ut flera pontonbryggor där är mycket enklare än att få Länsstyrelsen m fl att godkänna fler anläggningar i centrala Mariefred. Idag är ca ca 35-40 bryggplatser vid Hamnplanen förhyrda. Om dessa kan användas för gästande båtar så är nog gästhamnsbristen avhjälpt för en tid framåt. Dessutom får Pro Marina bättre konkurrens.