tisdag 3 maj 2011

Mycket snack om tåg...

Stockholm/TT: Nyligen bröstade regeringen upp sig för en satsning på 800 miljoner kronor för att förbättra underhållet av järnvägsnätet. Men i själva verket minskar underhållet, skriver Dagens Industri som har granskat Trafikverkets siffror. De visar att myndigheten satsar 400 miljoner mindre på drift och underhåll i år jämfört med i fjol (från 7,4 till 7,0 miljarder).

Tyvärr kan jag inte påstå att jag är förvånad, det är så mycket hyckleri när det gäller kollektivtrafiken. Inte minst M-politiker talar sig varma för den - för de vet hur många väljare som är beroende av tåg och buss. Men är de i grunden positiva till kollektivtrafik eller gillar de egentligen mer privatbilism - av ideologiska skäl?
Finns inget enkelt svar, det är ju inte så att alla moderater är hycklare, men det finns väldigt olika åsikter inom M. Jag tror att resultatet ofta blir att de - oftast yngre - som verkligen vill ha förbättringar blir fintade av de äldre moderater som i många år motverkat investeringar i järnvägar.
Ur ett samhällsperspektiv är det viktiga att alla människor kan ta sig fram smidigt till arbetsplatser, men även till dagis och skolor m.m. Det spelar ingen roll om det står SJ, SL, LT eller något privatbolags logga på tåget eller bussen.
Det ska bara funka! Och det är politikens ansvar!
Ansvar ja, hur många politiker tar det, på allvar? Är de fler än de som avgår först när de dör och som främst ägnat sig åt maktspel?

Inga kommentarer: