torsdag 28 april 2011

Kaos på fullmäktigemötet

Tisdagens fullmäktigemöte i Strängnäs innehöll många märkligheter. Möte är för resten inte rätt ord, för det var inte så att de styrande kommunalråden tog någon som helst hänsyn till andra uppfattningar. Inte ett kommatecken skulle rubbas i de (delvis tämligen usla) beslutsförslagen.
När man lyssnade på kommunalrådet Persson så lät det som att vi var aktieägare på en bolagsstämma i något av Perssonbolagen.
Men politiker måste våga vara öppna och tydliga med ställningstaganden utifrån värderingar.

Förslag och kritiska frågor från oss folkvalda avfärdades totalt, och moderaternas "oppositionsråd" var aldrig på de oppositionellas sida, utan instämde i s-majoritetens förslag.

Istället blev det en teater där all eld riktades mot Sverigedemokraterna, som lagt fram en interpellation med frågor om mottagandet av flyktingar.

Mycket finns att säga om SD:s taktiska utspel, som de inte vågar stå upp för - men deras folkvalda ledamöter stod bara i talarstolen och försökte säga sitt. De som avbröt och den sosse som sprang fram och var hotfull var de som bröt mot de demokratiska reglerna.
Jag är också kritisk mot dem som dömer ut SD-ledamöterna som rasister innan de framfört sådanda åsikter. Sådana fördomsfulla angrepp gynnar definitivt inte humanistiska värderingar.

Fullmäktige ska inte vara en teater, det ska vara ett forum där folkvalda ansvarsfullt utbyter idéer och diskuterar olika alternativa lösningar.
Så är det inte i Strängnäs kommun för närvarande.

7 kommentarer:

Jan Eriksson (SP) sa...

Kan hålla med dig i vissa delar Dag, dock inte om SD:s agerande. Alla partier och ledamöter har samma regler att rätta sig efter i KF, t ex att under interpellationer hålla sig kortfattat till sakfrågan och inom kommunens intressen.

Går man utanför detta har KF ordförande rätt att avbryta och övriga ledamoter får, helt relevant, hävda ordningsfråga. Det gäller för alla och en del har fått finna sig i det under årens lopp och gör så också nu. Men SD gör inte det. De kan inte hålla sig till sak, kan inte vara kortfattade och lyssnar inte på ordförande. De uppfattar protesterna, som egentligen primärt handlar om deras uppträdande, som ett angrepp på deras politik. Så nog bröt de också mot de demokratiska reglerna.

Och rasistiska…pja…kommentaren från SD att ”det är invandrarna från Europa som varit med och byggt upp det här landet, knappast dom från Somalia eller Afghanistan” osar ju inte av fördomsfrihet direkt. Det tar däremot bort lite av den skenheligheten de vill framhäva.

Dag Bremberg sa...

Reglerna gäller för alla, men reglerna tillåter debatt om interpellationer och reglerna begränsar inte talarnas tid.
Sen är det klart att man bör hålla sig till den kommunala sakfrågan, och det gjorde de inte - vilket jag också kritiserade - men politiker i alla partier svävar ut ibland, och det brukar aldrig föranleda att de avbryts.
T ex talar gärna C- och M-ledamöter om "vår kloka regering".
Den ledamot som mest klev över gränsen var den som sa att "vi vill inte ha sverigedemokrater i Strängnäs".
Jag hävdar att sverigedemokraterna ska behandlas med samma respekt som alla andra folkvalda, de ska få ställa sina frågor och hålla sina anföranden. Vi ska angripa dem bestämt när de framför förslag eller åsikter som är okloka eller strider mot humanistiska värderingar.
Vi ska visa att vi är toleranta och kan hantera våra fördomar.
Jag hoppas att på nästa möte så kan alla socialdemokrater hålla sig i skinnet.

Jan Eriksson (SP) sa...

Jag hoppas att alla demokrater håller sig i skinnet på nästa möte...

Anonym sa...

Att: Jan Eriksson,

Gällande kommentaren: ”det är invandrarna från Europa som varit med och byggt upp det här landet, knappast dom från Somalia eller Afghanistan” osar ju inte av fördomsfrihet direkt. Det tar däremot bort lite av den skenheligheten de vill framhäva".

Ganska typiskt för den osaklighet jag tycker Dag pekar på. Hur kan det vara fördomsfullt att påpeka att det är Europeiska invandrare som har hjälpt till med att bygga upp detta land??

Helt sjukt, sedan när blev vår egen historia fördomsfull att referera till och kanske rent av rasistisk?

Hävdar du att på allvar att det är rasistiskt att säga att Somalier och Afghaner inte hjälpte till att bygga detta land?

För övrigt undrar jag om det inte kan ha varit så att just detta svar kom på ett meningslöst inlägg gällande att invandring har vi alltid haft och det var ngn utifrån som byggde Sverige.. som motiv för den aktuella invandringen. I så fall avser Jan att det var arbetskraftsinvandring Ni diskuterade?

Var påståendet om vår historia inom ramen kommunens intresse?

Hoppas att Jan kan hålla sig i skinnet och att en spade får kallas en spade även i hans närhet.

Tydligt är att demokratiska värderingar inte har så starkt fäste hos flera politiker i Strängnäs KF.

mvh Carl

Anonym sa...

Carl, nu är du inte bara saklig utan även skäligt dum. För även om det inte var somalier eller afghaner som hjälpte till att bygga Sverige så var det människor som kom från andra länder. Du förstår säkert Jans andemening eller menar du att vi inte bör ta emot afghaner och somalier?
Dag och Jan, vad gäller SD. En varg är en varg, även om han klär sig i fårakläder. SD är mer organiserat och utstuderat taktiska än vad de flesta ger dem kredit för. Det bör alla beakta.
Nu har SD dessutom fått 300-400 miljoner kronor till i partistöd som de kan gödsla landet med sin främlingsfientliga propaganda i form av centralt producerade interpellationer och motioner, vars enda syfte är att skapa kaos och framställa övriga partier som lierade med alla onda krafter därute. Om ni tror att saklighet enbart kommer att förändra och tämja den här besten så bör ni studera propagandakommunikation lite noggrannare.

P.

Dag Bremberg sa...

Nej visst, saklighet kommer inte att åstadkomma det du beskriver. Men vad är alternativet? Det är klart att vi måste hålla oss till sakfrågorna, diskutera konstruktivt och respektfullt, oavsett person eller partibeteckning. Sen får man gärna vara tydlig i avståndstagande gentemot andra partiers politiska agerande, men den som ger sig på personerna bidrar till att skapa fler martyrer.

Anonym sa...

Dag, sakligt ja, men respektfullt??? Vänsterpartister blir (oskäligen!!!) fortfarande behandlade som paria, varför skulle ett parti med SD:s genealogi och historia behandlas värdigare?
Respekt vinner man i min bok räcker det inte med riksdagsrepresentation.

P.